Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Zuid-Holland: deadline voor PPLG niet haalbaar, Rijk moet bewegen

De deadline is weliswaar pas over een kleine tien maanden, maar de provincie Zuid-Holland zegt nu al dat het niet gaat lukken om de definitieve versie van het  Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) op tijd af te hebben. Die boodschap heeft het college van Gedeputeerde Staten per brief gegeven aan de Rijksoverheid. Volgens Zuid-Holland verlangt het Rijk te veel van de provincies. En geeft het daar weinig zekerheid en financiële middelen voor terug.

“De deadline die u stelt is niet haalbaar”, aldus het Zuid-Hollandse college. “Wij kunnen daarom niet meegaan in het tempo dat u vraagt.” De provincies moesten voor 1 juli van dit jaar een conceptversie inleveren van hun plannen om de transitie van het landelijk gebied vorm te geven, het zogeheten PPLG. Ze kregen daar enkele weken geleden feedback op uit Den Haag. In de meeste gevallen was de boodschap dat meer uitwerking nodig is.

Alle provincies moeten nu uiterlijk 30 september 2024 een definitief plan indienen. Daarin moeten ze beschrijven hoe en wanneer ze de doelen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof denken te gaan halen.
Lees ook: Zuid-Holland: Rijk vraagt veel, maar levert weinig bij aanpak landelijk gebied

Amper geld voor provincies

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft 24,3 miljard euro gereserveerd om al die plannen te bekostigen. Maar vooralsnog krijgen de provincies amper geld. Het is zelfs nog onzeker of dat zogeheten transitiefonds er daadwerkelijk komt.

Zuid-Holland vindt het daarom “ongepast” dat het Rijk nu minutieus uitgewerkte plannen per gebied wil hebben. En dat terwijl het nog de vraag is of daar geld voor beschikbaar komt. “Geef ons en onze gebiedspartners het vertrouwen dat wij toewerken naar de doelen, maar pin ons niet vast op het pad daar naartoe als voorwaarde voor het verkrijgen van middelen”, aldus het college. Volgens Zuid-Holland zet het Rijk “ongetwijfeld ongewild” een “rem op de voortgang van de transitie van het landelijk gebied” door veel te vragen en daar vooralsnog weinig voor terug te geven. “It takes two to tango”, schrijft het college in de kritische brief.

Zuid-Holland wil helderheid en zekerheid

Het provinciebestuur zegt “verbaasd en bezorgd” te zijn. “De onzekerheid voor boeren en tuinders over hun toekomstperspectief met een fatsoenlijk verdienmodel kunnen wij niet zonder generiek beleid en voldoende financiële middelen van het Rijk wegnemen.” Zuid-Holland verlangt op beide vlakken “zo snel mogelijk” helderheid en zekerheid. Uit andere provincies kwam de afgelopen weken ook al kritiek op de gang van zaken.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin