Weidelandschap in Zuid-Holland. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Zuid-Holland: Rijk vraagt veel, maar levert weinig bij aanpak landelijk gebied

De provincie Zuid-Holland vindt dat de Rijksoverheid veel vraagt en voorlopig weinig geeft voor de aanpak van het landelijk gebied.

Net als de andere provincies diende Zuid-Holland afgelopen zomer een conceptversie in van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarin staat hoe doelen op het gebied van water, natuur en klimaat gehaald moeten worden. Geld om die plannen uit te gaan voeren, is er vooralsnog nauwelijks. En dat leidt tot de nodige frustraties in de provincies.

“In alle eerlijkheid: het ministerie van LNV geeft ons weinig zekerheden mee en wil tegelijkertijd het tempo hoog houden”, zegt gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, coördinator van het PPLG in Zuid-Holland. “Wij gaan nu even niet mee in het tempo van het ministerie zolang ze niet komen met de generieke maatregelen en financiële kaders die we nodig hebben. Het is dan niet realistisch om van ons te verwachten dat we steeds snelheid houden en commitment verstrekken. Daar moet wel een wederkerigheid in zitten.”

Pas in loop volgend jaar geld beschikbaar

De provincies kregen vorige week feedback van het ministerie op hun concept-PPLG. In vrijwel alle gevallen luidde de reactie dat er ‘hard is gewerkt’, maar dat verdere uitwerking nodig is. Het ministerie wil pas in de loop van volgend jaar geld gaan verstrekken voor de uitvoering van projecten. Het uitblijven van een landbouwakkoord, de demissionaire status van het kabinet en het controversieel verklaren van het transitiefonds (waarvoor 24,3 miljard euro is gereserveerd) zorgen voor onzekerheden bij de provincies.

Voor 1 oktober volgend jaar moeten de provincies een definitieve versie van hun PPLG hebben ingediend. De Zuid-Hollandse Staten zouden daar dit najaar een begin mee maken, maar de bespreking is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2024. “Onder deze omstandigheden, waarin alles steeds op losse schroeven staat, vind ik het zo moeilijk om toezeggingen te doen”, zei Van Leeuwen. “De kaders zijn heel onduidelijk, zowel inhoudelijk als financieel. We gaan niet een hele organisatie opzetten voor de uitvoering en volle kracht vooruit zolang alles onzeker is. Tegelijkertijd kunnen we onze ogen ook niet sluiten voor de wettelijke doelen voor water, natuur en klimaat die zijn vastgelegd.”

Volgens de BBB-gedeputeerde ligt de uitwerking van het PPLG dan ook niet stil. In sommige gebieden wordt hiermee al een begin gemaakt. “Dat financieren we uit de middelen die beschikbaar zijn. Maar we moeten daarbij wel de tering naar de nering zetten zolang er geen zicht is op geld van het Rijk.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Ze hadden de opdracht direct terug moeten gooien. Iedereen zat te azen op de 24 milj. Nou geloof er niks van dat ze dat krijgen. Het draaid er op uit dat de plannen doorgaan, de kosten bij de burgers worden gelegd en de ellende bij de boer.

Beheer
WP Admin