RundveeNieuws

Zorgen over gevaren emissiearme vloer

Joure – Melkveehouders zijn bezorgd over de gevaren van emissiearme vloeren voor de gezondheid van mens en dier. Dat blijkt tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over de gevaren van mestgassen in Joure.

“Met een emissiearme, dichte vloer is de uitstoot van ammoniak in de stal inderdaad minder groot. Maar de gassen hopen zich op in de mestkelders. Daarmee los je het probleem niet op, je verplaatst het”, zegt mestspecialist Eddy ter Braak.

De mestgassen ontstaan vooral wanneer de urine en de mest van de koe bij elkaar in contact komen. Als de mest en de urine gescheiden worden bewaard,  is er veel minder uitstoot van ammoniak. Ook Theo Mulder deelt zijn visie. “Als het mengen van urine en mest de bedoeling was, konden koeien wel gelijk poepen en plassen.”  De boeren zijn op zoek naar methoden om veiliger te werken met mest, waarbij de kwaliteit van de mest ook verbetert.

Beheer
WP Admin