Foto: ANP AlgemeenNieuws

Zeeland wil minder stikstofuitstoot scheepvaart en industrie

De provincie Zeeland wil stikstofruimte creëren door de uitstoot en neerslag van stikstof te beperken. Het Zeeuwse stikstofplan richt zich onder andere op scheepvaart en de havenindustrie.

De veehouderij speelt in de provincie een beperkte rol bij de vorming van stikstof. Het merendeel van de stikstof die in Zeeland op kwetsbare natuur terechtkomt, is afkomstig van industrie, scheepvaart, of vanuit het buitenland.

Alle sectoren moet meedoen

Zeeuws gedeputeerde Anita Pijpelink wil dat alle sectoren meedoen aan het plan. “Van akkerbouwer tot natuurorganisatie, van recreatiesector tot industrie. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uit gaan komen.”

Akkerbouwprovincie

Gedeputeerde Staten van Zeeland zeggen dat ze als akkerbouwprovincie met een groot aandeel industrie minder mogelijkheden hebben om iets te doen aan reductie in depositie. “Zo hebben we bijvoorbeeld weinig intensieve veehouderijen. De unieke situatie van Zeeland als kust- en grensprovincie kaarten we regelmatig aan bij het Rijk. Tevens vinden er gesprekken met België plaats over wat zij al doen en nog extra kunnen bijdragen in het verminderen van stikstofdepositie.”

Gebiedsgerichte aanpak

De provincie kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij ook het Klimaatakkoord, de energieopgave en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden betrokken. Tegelijk worden ook natuurherstel-maatregelen getroffen en bovendien zal de natuur worden uitgebreid.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin