AlgemeenNieuws

WUR: oude onderzoeksdata ammoniak zijn weg

Wageningen – De meetgegevens van het onderzoek naar de emissie van ammoniak uit begin jaren 90 zijn er niet meer. Wageningen UR kan ze dus ook niet beschikbaar stellen aan andere onderzoekers. Dat zegt woordvoerder Simon Vink in reactie op verzoeken van onderzoeker Jaap Hanekamp, die de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid wil beoordelen.

Hanekamp is een van de twee ongebonden wetenschappers die ‘de onderste steen boven willen halen’ over de basis van het ammoniakbeleid. Ze doen dit op basis van crowdfunding, gefaciliteerd door vakblad V-Focus. Er is inmiddels ruim €36.000 binnen, genoeg om te beginnen met het onderzoek. Maar Hanekamp en mede-onderzoeker Marcel Crok stuitten meteen op het probleem dat meetgegevens die ze willen gebruiken, niet meer beschikbaar zijn. Hanekamp: “Reproduceerbaarheid is fundamenteel in de wetenschap. En zeker als het gaat om kennis die dient als basis voor ingrijpend beleid, zoals met ammoniak.”

Rookgordijn

Volgens Vink is het heel normaal dat data na verloop van tijd niet meer bewaard worden. Hij verwijst naar een richtlijn van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) dat dergelijke gegevens vijf jaar moeten blijven bestaan. Onlangs is die periode verlengd tot tien jaar. “Het gaat hier om gegevens van 25 jaar of ouder. Het is heel gebruikelijk dat die er niet meer zijn. We hebben dat aan Hanekamp duidelijk gemaakt en hem uitgenodigd voor een gesprek. Andere data van later datum zijn er nog wel. Hij wil daar niet op ingaan, maar blijft wel steeds naar die andere gegevens vragen. Kort gezegd: Hanekamp zeurt. Hij trekt een rookgordijn op. Ik weet niet wat hij denkt te bereiken, maar het voelt als een poging om ons in diskrediet te brengen.”

Hanekamp werpt deze kritiek van zich. “Rookgordijn? Dat wil ik juist wegnemen. Het is de WUR die rookgordijnen optrekt.” Volgens hem is het in de chemie, zijn eigen vakgebied, gebruikelijk om belangrijke data tot in lengte van dagen te bewaren, zodat wetenschappelijke kennis altijd opnieuw beoordeeld kan worden. “Ik geloof gewoon niet dat die data er niet meer zijn, ik kan het me niet voorstellen.”

Beheer
WP Admin