Het plaatsen van een omheining om zo de wolf op afstand te houden. - Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Wolvenconsulent helpt veehouders met weren wolf

De Wolvencommissie Gelderland start met een wolvenconsulent, die veehouders gaat adviseren in het nemen wolfwerende maatregelen.

Nog maar weinig geiten- en schapenhouders maken gebruik van de Gelderse subsidie voor afrasteringen om de wolf buiten de deur te houden. Dat moet anders, vindt de Wolvencommissie. Het roofdier heeft zich immers niet alleen in Nederland gevestigd, maar heeft zich inmiddels ook voortgeplant. Er lopen eejarige pubers rond op de Veluwe.

Preventieve maatregelen

De provincie Gelderland vergoedt schade door wolven aan vee. Daarnaast is er een subsidieregeling voor de (gedeeltelijke) kosten van preventieve maatregelen, die landbouwhuisdieren moeten beschermen tegen de wolf. De pot met 6 ton voor dit jaar is echter nog bijna vol.

Gratis advies

De Wolvencommissie hoopt met de inzet van de adviseur, de 68-jarige Johan Wesselink, de drempel voor veehouders te verlagen. Wesselink gaat met veehouders om de tafel om ze te helpen met de bouw van nieuwe afrasteringen of aanpassingen van bestaande omheiningen. Ook volgt er een controle na oplevering. Daarnaast biedt hij praktische hulp bij het aanvragen van de subsidie. Het advies kost niets.

Ervaringsdeskundige Wesselink is geen onbekende in het veld en was eerder betrokken bij het Nederlandse Wolvenplan. Ook bemoeide hij zich als schadetaxateur in de Noordelijke provincies met de afhandeling van wolvenschade.

Tussenrapportage op 14 september

De focus ligt op de aangewezen wolvenleefgebieden, maar ook daarbuiten kan de hulp van Wesselink worden ingeroepen. Op 14 september komt de provinciale uitvoeringsorganisatie Bij12 met een tussenrapportage over de wolven. Bij12 volgt namens de provincies de wolvenactiviteit in Nederland.

Reacties

  1. Pas waren er wolven ontsnapt uit een dierentuin door dat ze onder een hek doorkropen .En zo’n boer moet al zijn weilanden afzetteen???

  2. Veel boeren hebben naast hun melkvee een kopppeltje schapen.Dan lopen die schapen hier dan weer daar achter het melkvee aan of op oncourante buiten stukken.Gewoon onmogelijk dat met wolfwerende hekken af te zetten . Om de sloten te reinigen moet je het weg halen en het groeit dicht met riet en biezen.
    Als die wolf knuffelaars het winnen blijft er geen boer meer over die nog schapen houdt.IK heb hett zelf mee gemaakt mett honden tussen mijn schapen.Naast doodgebeten schapen schapen verdronken in de sloot of zo ernstig gewond dat ze moesten worden afgemaakt.Zo iets wil je geen 2 keer mee maken.Stelletje gekken om zo,n rot wolf,een schot hagel door zijn kop jagen is hett beste.

  3. waarom zou een boer weer voor een afrastering moeten zorgen? kunnen toch ook die dierenknuffelaars of andere medelanders die de wolf omarmen, de wolf keerende maatregel toepassen , krijgen ze gelijk de subsidie. en als er dan nog vee gekild word (omdat we dat zo leuk vinden) door de wolf gewoon goed schadeloos stellen die boeren.

Beheer
WP Admin