Jonge melkveehouder Rudi de Wilde spreekt Overijssels landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher toe bij het overhandigen van het Wierdens Manifest, op het bedrijf van de familie De Wilde. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Wierdense boeren verenigen zich voor verdienmodel

Boeren uit de Overijsselse gemeente Wierden verenigen zich in een collectief om te komen tot een ‘breder en veerkrachtiger verdienmodel’.

Zij overhandigen donderdag 12 mei op het melkveebedrijf van familie De Wilde in Enter een manifest hierover aan de Overijsselse landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

De groep boeren en (boeren)organisaties geeft aan dat er veel maatschappelijke opgaven in hun gebied zijn. Zij willen bijdragen aan die maatschappelijke opgaven, mét een goed verdienmodel voor de boeren in het gebied. In het gebied zijn onder andere gebiedsprocessen gaande voor de stikstofaanpak rondom Natura 2000-gebieden.

Uitgangspunten manifest

In het manifest staan de belangrijkste uitgangspunten van de Wierdense boeren. Die zijn:

  • boerengrond zoveel mogelijk beschikbaar houden voor boeren
  • gronden rond natuurgebieden in beheer nemen en extensief beheren
  • een reële jaarlijkse hectarevergoeding
  • geen extra belemmeringen voor niet-deelnemers
  • deelname op basis van vrijwilligheid
  • in gesprek zijn met de samenleving
  • samenwerken met overheden en andere organisaties

“We willen een Agrarische Terrein Beheer organisatie opzetten (ATB) om invulling te geven aan deze uitgangspunten”, zegt melkveehouder en een van de trekkers Gerrit van der Kolk. Bij de plannen zijn diverse organisaties betrokken: BoerenTrots Wierden, Water Werkgroep Wierden, LTO Noord West-Twente, Agrarisch Jongeren Kontact Noord-West Twente, de gemeente Wierden en Stimuland.

Jan ten Tije, werkzaam bij Stimuland, laat weten dat de betrokken boeren de ambitie hebben om voor de zomer een juridische entiteit op te richten, een vereniging of coöperatie. Hoeveel boeren zich daadwerkelijk aansluiten is daarom nog niet bekend. In maart is op een bijeenkomst gepeild of er een draagvlak is om zo’n collectief op te richten. Ten Tije schat in dat gezien de animo daar het collectief straks in ieder geval wel zo’n 50 leden zou kunnen gaan tellen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Beheer
WP Admin