Foto's: Ton Kastermans Fotografie RundveeFoto

Welzijnsvloer en automatisch voeren

Marco (46) en Gabi (47) van Hamersveld bouwden in Nijkerk (Gld.) nieuw voor 900 witvleeskalveren. De uitgangspunten waren dierwelzijn, vlot voeren en arbeidsgemak. 30 maart is er een open dag.

Een van de afdelingen. De hokken rondom het voerpad bieden telkens plaats aan 11 of 12 kalveren. Ze hebben 1,8 m² ruimte per dier. Al het hekwerk is rvs. Het ventileren van de stal gebeurt volledig automatisch via gordijnen in de deur aan de achterkant van het voerpad. De lucht komt over het voerpad binnen.

Een overzicht in 1 van de 2 stallen die veel volume hebben. Het is nog wachten op de eerste kalveren. Per stal zijn er 5 voerpaden die vanaf de centrale gang (links) horizontaal lopen.

Dat zijn 2 identieke stallen met in het midden een centrale gang voor het laden en lossen. Elke stal kan 450 kalveren herbergen en per stal zijn er 40 hokken. De stal kostte ¬ 1.400 per kalverplaats. Een rubber welzijnsvloer en automatisch voeren maakten de stal wat duurder.

Dit is de hoofdlocatie waar de familie altijd een gemengd bedrijf heeft gehad. Onder meer met varkens en melkvee. In 2013 kocht de maatschap een witvleeskalverstal op een tweede locatie. Die tak beviel. Onlangs is op de hoofdlocatie opnieuw een kalverstal gebouwd (rechtsachter).

Marco (46) en Gabi (47) van Hamersveld hebben in Nijkerk (Gld.) in maatschap een kalverbedrijf met capaciteit voor 1.660 witvleeskalveren. Er zijn 2 bedrijfslocaties. De maatschap heeft 23 hectare land; 11 hectare gras, 8,5 hectare mais en 3,3 hectare olifantsgras. - Foto's: Ton Kastermans Fotografie

Van Hamersveld koos voor een welzijnsvloer: beton met flexibel rubber. Die vloer heeft 2 voordelen. Enerzijds is het beter voor de kalveren, anderzijds is het ook duurzamer qua vloer. Deze vloer blijft langer heel dan houten latten.

De meerprijs van het rubber was fors: ¬ 75.000. Dat komt neer op ¬ 60 per m²; ruim het dubbele van een gewone vloer. Van Hamersveld heeft wel een subsidie voor de vloer aangevraagd bij RVO.nl. Die aanvraag loopt nog.

Voerkeuken 1. Van Hamersveld koos voor automatisch voeren. Links bevindt zich de strobunker met 800 kilo capaciteit, rechts ervan de menger. Boven is een leiding die muesli uit de silo van buiten aanvoert. Na het mengen gaat het ruwvoer door de wand via leidingen de stal in.

Van Hamersveld kan heel precies voeren en per hok maatwerk leveren en porties bijstellen. Het arbeidsgemak is groot. 1 persoon kan de kalveren vlot voeren.

Het ruwvoermengsel wordt via leidingen boven de hokken door de stallen gestuurd. Via kettingen valt het voer vervolgens per hok door transparante pijpen naar beneden. Zo kan van Hamersveld zien of er voerresten zijn.

Hier valt het ruwvoermengsel in de voerbakken. Voerresten zijn er sowieso nauwelijks, stelt Van Hamersveld. De voercomputer checkt standaard hoeveel voer er over is. Vervolgens wordt dit restvoer over de verschillende voerbakken verdeeld.

Dit is voerkeuken 2. Hier wordt de melk gemaakt. Rechts staat de aanmaakmenger (1.200 liter), links de voorraadmenger (3.400 liter). In het midden staan de mineralenbak en medicijndosator. Het mengsels gaat ook hier via leidingen de stallen in.

Die melkleidingen lopen onder de voerbakken door en de melk wordt er via pneumatische kleppen naartoe gedirigeerd. Alle 80 hokken staan in de voercomputer geregistreerd. Dat geldt ook voor het aantal kalveren. Vervolgens voert Van Hamersveld het aantal liters in.

Vanaf de centrale gang (achter) is er per afdeling een apart hek waardoor Van Hamersveld achterlangs de hokken kan. Dat is vooral prakisch in de eerste weken van een ronde. Bijvoorbeeld voor een vlotte controle van de nuka s.

Van Hamersveld werkt met een houtkachel. Die stond tijdens deze reportage voor de veiligheid nog in de oude schuur. De 3,3 hectare olifantsgras fungeert als biomassa voor de kachel. Dat is 75% van de energiebehoefte om te verwarmen.

De overige 25% komt voor rekening van houtsnippers. Van Hamersveld moet jaarlijks 200 kuub snippers aanvoeren. Dat kost hem gemiddeld ¬ 13 à ¬ 14 per kuub.

Het perceel olifantsgras. Van Hamersveld wil dit perceel op termijn ten koste van grasland vergroten. Zodat hij voldoende biomassa voor de houtkachel heeft en geen snippers meer hoeft aan te kopen.

Boven één van de twee stallen is ruimte gemaakt voor een skybox. Die is bestemd voor kleinere bedrijven in de regio die een plek zoeken om te kunnen vergaderen.

Maatschap van Hamersveld houdt zaterdag 30 maart van 12.00 tot 16.00 uur open dag. Adres: Keienweg 8, Nijkerk.

In de andere kalverstal ventileert Van Hamersveld ook mechanisch, maar moet hij de kleppen handmatig bedienen. Daardoor loopt hij te vaak achter de feiten aan. Nu hoopt hij het aantal longproblemen en het antibioticagebruik verder te drukken. Zijn doel is 15 tot 20 dagdoseringen (nu nog 23).

Die gordijnen in de deur zijn gekoppeld aan een weerstation waarmee temperatuur en luchtvochtigheid gemeten worden. Let ook op de ramen die groter zijn dan gemiddeld. 2% licht van het totale oppervlak is verplicht, maar Van Hamersveld zit daar met 4% ruim boven.

Per stal zijn er 5 grote ventilatoren die de lucht afvoeren. Let ook op de houten gordingen in het geïsoleerde dak. Van Hamersveld wilde geen metalen gordingen omdat hierin geboord wordt. In een kalverstal kunnen die gordingen gaan roesten.

Beheer
WP Admin