AlgemeenNieuws

‘Weidevogels ontzien bij aanpak muizenplaag’

Zeist – Weidevogels moeten worden ontzien als weilanden worden omgeploegd en ingezaaid als gevolg van de muizenplaag. Dit laat Vogelbescherming Nederland vandaag weten. De vereniging roept provincies op om maatregelen te nemen om de weidevogels te beschermen.

Veel van de schade door muizen treedt op in gebieden die bekend staan als belangrijke weidevogelgebieden, aldus de Vogelbescherming. De vereniging vreest dat herstelwerkzaamheden op veel van deze graslanden in de broedperiode ten koste zullen gaan van grutto, tureluur en andere weidevogels. Ook zal het omploegen en daarna inzaaien van hoogproductief raaigras op plekken waar nu nog oud kruidenrijk grasland staat weilanden ongeschikt maken voor weidevogels, stelt de organisatie. In een verklaring laat het weten dat omploegen en inzaaien tijdens het broedseizoen een grote klap toebrengt aan de nesten en kuikens van de vogels. “En dat terwijl weidevogels sowieso al zwaar onder druk staan door de intensieve landbouw”, aldus Vogelbescherming Nederland.

Vogelbescherming vraagt daarom in een brief aan de provinciebesturen om geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Ook vraagt Vogelbescherming het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren. Afgelopen broedseizoen was bijvoorbeeld voor de grutto zeer slecht, zegt de vereniging. Minder dan de helft van het noodzakelijke aantal jongen dat nodig is om de populatie op peil te houden vloog uit, vervolgt de organisatie. Vooral als gevolg van het zachte weer waardoor er erg vroeg werd gemaaid. Weer een slecht seizoen zal volgens Vogelbescherming ronduit dramatisch zijn.

De muizen hebben duizenden hectares grasland in voornamelijk de noordelijke provincies aangetast. Het Faunafonds is vorige week begonnen met het opnemen van de schades. Ook vanuit Limburg kwamen er meldingen.

Beheer
WP Admin