Een deel van de belangstellenden bij de ruggenproef. Dit is onderdeel van een proef verhoogde teelt om te voorkomen dat de uien bij veel neerslag in het water blijven staan. - Foto’s: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Weerbare ui op weerbare bodem

De weerbaarheid van de ui en de bodem is een speerpunt bij de Uireka-onderzoeken. Voor geïnteresseerden was er een tussentijdse rondgang langs de Uireka-proefvelden op AIKC Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.).

Een deel van de belangstellenden bij de ruggenproef. Dit is onderdeel van een proef verhoogde teelt om te voorkomen dat de uien bij veel neerslag in het water blijven staan. - Foto’s: Anton Dingemanse

De ruggen in detail. Op de ruggen is dikker gezaaid om tot eenzelfde aantal planten te komen als in een normale teelt.

Een deelnemer telt ter indicatie het aantal plantjes per meter. Omgerekend blijkt dat het aantal plantjes gelijk is aan het aantal dat in de normale teelt staat.

De ruggen- en beddenproef werd op 16 april gezaaid. Deze grafiek laat zien dat de kieming in de bedden en ruggen laat op gang kwam en dat er vanaf begin mei een fikse toename van het aantal plantjes in de ruggen te zien was.

De verhoogde bedden als onderdeel van de proef laten dit ook zien maar dan in veel mindere mate. Het doel van deze ruggen- en beddenproef is om de ui te vrijwaren van water. In dit deel van het perceel zit in lichte mate Fusarium. Het zal blijken of droge voeten een verbetering laat zien ten opzichte van de controlevelden.

Deze PowerPoint laat zien dat bij compostering Fusarium wordt uitgeschakeld. Een andere ernstige plaag is het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci. Om tot een adequaat bestrijdingsschema te kunnen komen is Uireka naarstig op zoek naar besmette percelen. Anonimiteit is gegarandeerd.

Een proef met dripirrigatie, ofwel druppelirrigatie. Hier wordt onderzocht wat de minimale hoeveelheid water is die nodig is voor een uienteelt.

Omdat de ui in enige mate zouttolerant is ligt er ook een proef waarbij wordt gedruppeld met zout water. Als er dit groeiseizoen regelmatig regen valt kunnen beide proeven wel in het water vallen.

Ter illustratie het eind maart gezaaide praktijkperceel uien van de Rusthoeve. In een droog voorjaar zou de achterstand ten opzichte van druppelen duidelijk zijn.

Jaarlijks terugkerend zijn de rassenonderzoeken voor de rassenlijst. Deze liggen dit jaar in Colijnsplaat, Dronten en Schoonloo. De velden met de verschillende rassen liggen haaks op de normale bewerking van het perceel om te voorkomen dat een bepaald ras bijvoorbeeld in een spuitspoor komt te liggen.

Beheer
WP Admin