De meeste muskusratten werden gevangen in hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Weer minder muskusratten gevangen

Er zijn afgelopen jaar weer minder muskusratten gevangen in Nederland dan het jaar er voor.

Dat meldt de Unie van Waterschappen. In 2020 werden er ruim 47.700 muskusratten gevangen. Dat is 5% minder dan in 2019 en 88% minder dan in 2004. In dat piekjaar werden meer dan 400.000 muskusratten gevangen.

De afname van de vangst is een teken dat de aantallen in Nederland levende muskusratten ook afnemen, aldus de waterschappen. En dat is precies de bedoeling van de bestrijdingsstrategie die in 2019 aangepast is. Doel is nu de muskusrat tot aan de grens van Nederland terug te dringen. Hoe minder dieren er zijn, hoe minder er gevangen hoeven worden, is de redenering. Dat scheelt bovendien dierenleed.

De meeste muskusratten werden gevangen in hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Hier steeg de vangst afgelopen jaar wel in vergelijking met het jaar ervoor.

Ook minder beverratten gevangen

Ook het aantal gevangen beverratten is flink lager dan in de piektijd vlak na de eeuwwisseling. Het gaat nu om 1.344, dat zijn er iets meer dan een jaar eerder. Op het hoogtepunt waren dat er 5.270. Belangrijkste vangstgebied is Limburg, maar ook elders langs de oostgrens worden beverratten gevangen. Elders in het land niet.

De bever, die sinds enkele jaren terug is in Nederland, veroorzaakt steeds vaker schade. Afgelopen jaar zijn 795 locaties met beverschade gemeld, in 2019 op minder dan 700. Het overgrote deel zit in Limburg.

Over de nieuw opgekomen Amerikaanse rivierkreeft, die zich in enkele jaren tot een plaag heeft ontwikkeld, meldt de Unie geen cijfers.

Beheer
WP Admin