RundveeNieuws

Wederom flinke prijsval op Fonterra-veiling

Auckland – Zuivelhandelaren waren al bang voor, opnieuw, een forse prijsdaling op de Fonterra-veiling. Dinsdagmiddag bleek deze vrees bewaarheid te worden. De prijzen van de op de Nieuw-Zeelandse veiling verhandelde zuivelproducten daalden weer flink.

Veruit de grootste daling was voor mageremelkpoeder. Het product kreeg op de vorige veiling al flinke klappen en daalt nu met meer dan 16 procent in prijs. De opbrengst komt daarmee uit op 1.419 dollar (€1.296) per ton en ligt hiermee ruim onder het interventieniveau van €1.680 dat wij hier in Europa kennen.

Ook de prijs van volle melkpoeder klapt verder in elkaar en daalt met 14 procent naar 1.590 dollar (€1.452) per ton. Ook deze prijs ligt fors lager dan de prijs die in Nederland genoteerd wordt. De notering van ZuivelNL van vorige week staat bijvoorbeeld nog op €1.920 per ton. Maar zal ook deze week verder dalen.

Export niet meer concurrerend

De lage prijzen voor melkpoeders in Nieuw-Zeeland hebben tot gevolg dat de export van Europese melkpoeders absoluut niet meer concurrerend is. De Europese melkpoeders zullen dan ook hun weg moeten vinden, via interventie (alleen voor mageremelkpoeder), opslag of Europese handel.

De prijsindex van de veiling heeft wederom een nieuw dieptepunt bereikt, 514 punten. In 2009, tijdens de vorige zuivelcrisis, lag de bodem op 573 punten.

Vraag China valt tegen

Hoewel de afzet van zuivel last heeft van een tegenvallende vraag van voornamelijk China is ook het grote aanbod van zuivel op de wereldmarkt een probleem.

Vandaag steeg het aanbod op de veiling naar 46.500 ton, maar liefst 15.000 ton meer dan op de vorige veiling. Ondanks dit grote aanbod hadden bieders maar twintig minuten extra nodig ten opzichte van de vorige veiling om te beslissen wat zij wilden uitgeven.

Prijzen verder onder druk

Het sentiment in de zuivelhandel is al even niet positief te noemen en de uitslag van deze veiling zal niet helpen om het tij te keren. Het heeft eerder tot gevolg dat de prijzen van zuivel in Europa nog verder onder druk komen te staan wegens het uitblijven van export. Tot nu toe kon de melkprijs zich nog aardig handhaven maar met deze zuivelprijzen lijkt dat niet lang houdbaar.