Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Waterschapsheffingen in 2018 met 2,5% omhoog

Waterschappen verwachten 2,5% meer waterschapsheffingen te innen in 2018.

Dit is een grotere stijging dan in 2017. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten stijgen naar ruim € 2,8 miljard. In 2017 stegen de waterschapsheffingen met 1,8%.

De twee hoofdtaken van het waterschap zijn het beheer en onderhoud van onder andere duinen en dijken en afvalwaterzuivering. Deze taken bekostigen waterschappen grotendeels uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt met 3,7% in 2018 en die van de zuiveringsheffing met 1,3%.

Verschillen belastingtarieven per waterschap

De hoogte van de belastingtarieven verschilt sterk per waterschap. Het tarief is onder andere afgestemd op het waterbeheer in het schap. Factoren als grondsoort, landelijk of verstedelijkt gebied, hoog- of laaggelegen land zijn van invloed op de kosten die waterschappen maken.

Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld € 359 aan waterschapsheffingen, 1,2% meer dan een jaar eerder. Inwoners van het hoogheemraadschap Delfland betalen het meest aan waterschapsbelastingen in 2018. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt € 468. Een vergelijkbaar huishouden in waterschap de Dommel, dat grotendeels boven zeeniveau en niet aan grote rivieren of aan de kust ligt, betaalt rond de € 239.

Beheer
WP Admin