VarkensAchtergrond

Wajongere werkt met plezier tussen varkens

Ondanks een arbeidsbeperking werkt Wajongere Djerremy Schuil met veel plezier op het varkensbedrijf van Arjan Dekker. Ook de varkenshouder ervaart voordelen.

Het is druk op het zeugenbedrijf van Arjan Dekker; er liggen veel biggen bij de zeugen en die moeten allemaal nog een behandeling krijgen. Medewerker Djerremy Schuil (25) draait er zijn hand niet voor om; met het grootste gemak werkt hij een koppel biggen af alsof hij nooit anders heeft gedaan. Djerremy is nu zes jaar op het bedrijf werkzaam en had voordien nog nooit op een varkensbedrijf gewerkt.

Wajong-uitkering

Met een arbeidsbeperking was het voor hem moeilijk om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Daarom heeft hij een zogenoemde Wajong-uitkering. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jongeren. Het is een uitkering voor jongeren die niet in het gewone arbeidproces meekunnen om uiteenlopende redenen. Ondanks een uitkering kunnen deze jongeren wel werkzaamheden in het bedrijfsleven verrichten. Dat gebeurt begeleid en na goedkeuring van uitkeringsinstantie UWV.

Nieuwe kansen geven

In de landbouw komt een Wajongere nog niet veel voor. Wel op het bedrijf van Dekker: het kunnen helpen van mensen met een arbeidsbeperking spreekt de ondernemers aan. “Het is mooi om te zien hoe Djerremy hier is opgeknapt”, zegt Dekker. Het geeft hem en zijn ouders en broer een goed gevoel om een jongere op deze manier nieuwe kansen te geven.

Beweeg over het icoon voor meer informatie over het bedrijf van Arjan Dekker.

Tevredenheid van twee kanten

De tevredenheid is er van twee kanten, want Djerremy heeft het naar eigen zeggen goed naar zijn zin op het bedrijf. Hij werkt twee dagen, op maandag en vrijdag voor in totaal veertien uur per week. Zijn werkdag begint om negen uur, maar meestal is hij er al een kwartier tot halfuur eerder. “Het is leuk werken bij de varkens en ook met de collega’s”, zegt hij. In de kantine worden over en weer grapjes gemaakt en Djerremy voelt zich zichtbaar op zijn gemak. Zeven uur per dag vindt hij ook wel genoeg. Lachend: “Na een dag biggen behandelen ben ik er aan het eind van de dag wel klaar mee.”

Routematig werk

Zijn belangrijkste werk is dus in de kraamstal: biggen behandelen en voeren, lampen verhangen en kaarten ophangen. Ook verzorgt hij her en der schoonmaakwerkzaamheden, zoals in en rondom de kantine. Het werk is routinematig, hij heeft weinig aansturing meer nodig.

Djerremy Schuil (rechts) werkt grotendeels zelfstandig. Af en toe bekijkt Arjan Dekker zijn werk of krijgt hij nieuwe instructies.

Djerremy Schuil (rechts) werkt grotendeels zelfstandig. Af en toe bekijkt Arjan Dekker zijn werk of krijgt hij nieuwe instructies.

 

‘Hij werkt heel netjes’

Dekker is tevreden over het werk dat zijn jongste medewerker verricht. “Hij werkt heel netjes, heeft een goede motivatie en neemt zijn werk serieus.” Nadelen kan de varkenshouder zo niet noemen, maar hij benadrukt wel dat een Wajongere in het team moet passen. “Niet iedereen kan goed met mensen met een beperking overweg. Daar moet je rekening mee houden.” Ook vraagt het, zeker in het begin, meer geduld om werkzaamheden goed en duidelijk uit te leggen.

Lagere arbeidskosten

Het werken met een Wajongere bespaart de ondernemer arbeidskosten. “Het is zeker niet de hoofdreden, maar telt wel mee”, zegt Dekker. Hij benadrukt dat het werken met een Wajongere soms ook extra tijd kost. Voor Djerremy betaalt hij 40% van het minimumloon CAO dierverzorging landbouw. De rest wordt aangevuld door het UWV. Die 40% komt tot stand na gesprekken met het UWV over het functioneren van Djerremy, ten opzichte van een volwaardige arbeidskracht. “Een vergoeding voor de begeleiding door het varkensbedrijf is ook hierin meegenomen”, benadrukt Dekker.

Ook het voeren van biggen behoort tot 
Djerremy’s werkzaamheden. Daarnaast verricht hij schoonmaakwerkzaamheden.

Ook het voeren van biggen behoort tot 
Djerremy’s werkzaamheden. Daarnaast verricht hij schoonmaakwerkzaamheden.

 

Meer voordelen

Er zijn meer voordelen van het werken met een Wajongere. Zo hoeft de ondernemer bij ziekte geen loon door te betalen. Ook betaalt het UWV de gemaakte kosten om de jongere op het bedrijf te laten werken terug. Met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is na ontslag betaling van een transitievergoeding verplicht, mits de jongere 24 maanden in dienst is geweest. Dat bedrag is in dit geval een stuk lager vanwege de hoogte van het uurloon.

Verantwoordelijkheden

Het werken met een Wajongere brengt wel andere verantwoordelijkheden met zich mee. Er is begeleiding vanuit het UWV en af en toe vinden gesprekken plaats over hoe het gaat. Zeker de laatste jaren vindt Dekker ‘alles eromheen’ meevallen. “In het begin was dat meer dan nu. Dat hoort er nu eenmaal bij.” In het algemeen kan hij goed met de mensen van het UWV uit de voeten.

Nuttig bezig zijn

Voor Djerremy zijn die bijkomstigheden niet belangrijk. Hij werkt het liefst met de zeugen en de biggen. Twee dagen vindt hij mooi, want hij woont begeleid zelfstandig en houdt dus zijn eigen woning bij. “Het is een mooie afwisseling.” Voor het geld hoeft hij het niet te doen, want elk extra uur dat hij werkt wordt van zijn Wajong-uitkering afgetrokken. Toch vindt hij nuttig bezig zijn het belangrijkste, en natuurlijk het contact met de collega’s én de baas. “Als het aan mij ligt, blijf ik nog lang hier werken.”

Dit artikel is te lezen in Boerderij 10 van 1 december.

Beheer
WP Admin