Foto: Boerderij AkkerbouwNieuws

Waddenslib verbetert kwaliteit van zandgronden

Waddenslib kan een positieve bijdrage leveren aan de bodemkwaliteit van zandgrond.

Na een aantal jaren waarin telers waddenslib in demoprojecten op hun land uitgeprobeerd hebben zijn volgens Harm de Vries van RINGadvies, die de projecten begeleidt, geen negatieve effecten gevonden. In suikerbieten leidt toediening van slib gemiddeld tot hogere suikergehaltes. In gerst zijn lagere DON gehaltes gevonden omdat de fusariumschimmel in een weerbaarder gewas minder kans krijgt. Snijmais was het hele seizoen groener, maar opbrengst is niet gemeten.

Proef in suikerbieten

Volgens De Vries zit de meerwaarde van slib vooral in het verbeteren van de bodem en minder in de bemestende waarde. Om de claims ook hard te kunnen maken is dit jaar op vernieuwingsbedrijf Op de Es in Zeijen (Dr.) een echte proef in suikerbieten aangelegd. Daar wordt een 0-veld met alleen een basisbemesting vergeleken met de toediening van 30, 60 en 90 ton vloeibaar slib per hectare.

Het slib dat in het project van Groningen Seaports gebruikt wordt is afkomstig uit de Eemshaven. Voor de toepassing in de landbouw wordt schoon slib gebruikt dat onderzocht is op voorkomen van zware metalen en andere ongewenste verontreinigingen.

Beheer
WP Admin