De 80-stands melkstal op het bedrijf in Vredepeel waarin de koeien drie keer per dag worden gemolken. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Vreba koopt bedrijf in Duitsland en verlaat Achterhoek

Vreba Melkvee heeft een melkveebedrijf gekocht in Duitsland. Dat bevestigt Amber van Bakel, namens Vreba Melkvee. Daar heeft het grootste melkveebedrijf van Nederland inmiddels 1.200 koeien aan de melk en bewerkt het 745 hectare grond in de deelstaat Nedersaksen.

Daarnaast verlaat Vreba de Achterhoek. De familie wil de activiteiten meer concentreren in de buurt van Vredepeel. Dit voorjaar werd het melkveebedrijf in de Achterhoek in Laag-Keppel al afgestoten. Dat gaat ook gebeuren met het melkveebedrijf in Steenderen. De 650 koeien die hier worden gemolken, gaan naar andere locaties in Nederland. Deze melkveebedrijven in de Achterhoek zijn eigendom van Kees Koolen en werden gehuurd door Vreba Melkvee.

‘Donderslag bij heldere hemel’

Voor Marcel Schiphorst, woordvoerder van internetmiljonair Kees Koolen, kwam het besluit van Vreba om te vertrekken uit de Achterhoek als ‘donderslag bij heldere hemel’. Hij ziet het evenwel als een logische stap van Vreba.

Begin dit jaar werd al duidelijk dat Vreba Melkvee zich aan het oriënteren was op een nieuw bedrijf in Duitsland, gezien alle onzekerheid rondom de veehouderij in Nederland. “In Duitsland zijn geen fosfaatrechten nodig en de discussie over stikstof is daar van een heel andere aard. Dit heeft zwaar meegewogen in ons besluit om naar Duitsland te gaan”, aldus Amber van Bakel.

Vreba Melkvee is overigens niet van plan om het melkveebedrijf in Vredepeel te verkopen en Nederland te verlaten. Ook de samenwerking met Koolen op andere fronten, zoals de zuivelverwerking in Vredepeel, wordt voortgezet.

Lees verder onder foto

Dit voorjaar werd het melkveebedrijf in de Achterhoek in Laag-Keppel al afgestoten. - Foto: Erik van Aalst
Dit voorjaar werd het melkveebedrijf in de Achterhoek in Laag-Keppel al afgestoten. - Foto: Erik van Aalst

Dwangsom

De aankoop van het Duitse bedrijf staat volgens Van Bakel los van de problemen die Vreba Melkvee heeft om een vergunning te krijgen van de gemeente Venray voor melkverwerking en productie van lactoferrine op het bedrijf in Vredepeel. Vreba Melkvee gaat ervan uit dat de melkverwerking in Vredepeel alsnog wordt toegestaan.

Venray vindt dat Vreba Melkvee moet stoppen met de melkverwerking omdat dit volgens de gemeente thuishoort op een industrieterrein en niet in het landelijk gebied. Vreba dreigt een dwangsom van € 10.000 per week, met een maximum van € 100.000, te moeten betalen als het niet stopt met de zuiveltak en foliebassins en een sleufsilo die zonder vergunning zijn gebouwd, niet weghaalt.

De gemeente Venray mag de dwangsom echter pas vanaf december opeisen als het bedrijf voor die tijd geen eind heeft gemaakt aan melkverwerking (en foliebassins en sleufsilo), zo heeft de voorzieningenrechter besloten.

Lees verder onder foto

Het melkveebedrijf in Vredepeel. Vreba Melkvee wil de activiteiten meer concentreren in de buurt van Vredepeel.
Het melkveebedrijf in Vredepeel. Vreba Melkvee wil de activiteiten meer concentreren in de buurt van Vredepeel.

Omgevingsvergunning

Het melkveebedrijf heeft bij de provincie Limburg een omgevingsvergunning aangevraagd voor de lactoferrinefabriek. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig van de gemeente Venray, zonder die verklaring kan de provincie geen omgevingsvergunning verlenen. De provincie heeft gevraagd of de gemeente deze vvgb wil geven. Het college van B&W en de gemeenteraad van Venray zullen hierover naar verwachting pas dit najaar een besluit nemen. Dat besluit wordt nu eerst afgewacht.

De voorzieningenrechter doet geen uitspraak over wie het bevoegd gezag is bij Vreba Melkvee, omdat daar nog te veel onduidelijkheid over bestaat. Dat moet later duidelijk worden in de bodemprocedure. Vreba Melkvee betwist dat de gemeente het voor het zeggen heeft op het melkveebedrijf in Vredepeel. Volgens Vreba is de provincie het bevoegd gezag en niet de gemeente.

Vreba Melkvee is met in totaal meer dan 3.000 melkkoeien op diverse locaties het grootste melkveebedrijf van Nederland. Op de hoofdlocatie in Vredepeel worden room en lactoferrine gemaakt van de melk. Lactoferrine is een ontstekingsremmend eiwit dat kan worden toegevoegd aan kindervoeding. De room gaat naar banketbakkers.

Reacties

Beheer
WP Admin