Doelstelling is om de maximale steun gelijk te stellen met andere sectoren: op € 550.000. Goedkeuring vanuit Brussel moet nog komen. Foto: Canva AlgemeenNieuws

Voorschot inkomenssteun eerder vanwege corona

Het kabinet verlengt het steunpakket voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis naar het derde kwartaal van dit jaar.

Voor middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw wordt € 20 miljoen gereserveerd voor het verhogen van de subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten. Dit omdat het kabinet verwacht dat meer bedrijven tegen de grens van € 225.000 per bedrijf komen. Doelstelling is om de maximale steun gelijk te stellen met andere sectoren: op € 550.000. Goedkeuring vanuit Brussel moet nog komen.

Inkomensteun GLB eerder uitgekeerd

Om de liquiditeitsproblemen bij boerenbedrijven te voorkomen, wordt 80% van de directe inkomenssteun van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dit jaar eerder uitgekeerd. Het voorschot wordt in juli of augustus uitgekeerd, in plaats van in december.

Met het verlengen van het steunpakket trekt het kabinet € 6 miljard extra uit. In totaal is via de steunpakketten € 80 miljard uitgetrokken voor coronasteun aan het bedrijfsleven.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin