Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Vochtvoorziening en groenbemester centraal op bodemdag

Op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) is op initiatief van de partners van het interregionale project ‘Leve(n)de Bodem’ samen met coöperatie CZAV een bodemdag georganiseerd.

De wortelgroei, minstens even belangrijk bij groenbemester, bleef dit jaar wat achter. De wortels gingen door de nog droge ondergrond nauwelijks de diepte in.

Ter vergelijk is ook een deel geploegd met een traditionele ploeg. Het voorjaar zal uitwijzen welke methode het beste uitpakt.

Het loopwiel kan dan verstelt worden zodat het dient als transportwiel. Aan dit wiel wordt ook de diepte ingesteld. Met het aantal schroefwindingen kan bepaald worden hoeveel de ploegdiepte zal zijn.

Voor transport over de weg kan de ploeg te breed zijn en kan daarom gekanteld worden zodat het geheel smaller wordt. Daartoe is een hendel aangebracht die bij het overhalen een pen naar buiten drukt. Links onder de cilinderstang is een uitsparing waar de pen bij het kantelen in valt en de ploeg is gereed voor transport.

Bij ondiep ploegen op zandgrond kan de ploeg gaan zwabberen. Om dit tegen te gaan kunnen de zoolplaten los geschroefd worden en dieper worden gezet zodat de ploeg steviger in de grond ligt.

Het ploegwerk oogt wat rommelig maar ligt mooi open, zodat lucht en eventueel vorst goed kan doordringen. De ploeg mist een aantal onderdelen zoals schijven- en tipkouters. Het is een vaste ploeg zonder Vario en ploegt met 8 scharen 3 meter breed. Eigenlijk is de diepte de enige afstelling die mogelijk is.

De oorspronkelijke ritsers zijn dicht maar de Nederlandse klei bleef daar nogal makkelijk aan plakken. Daarom ontwikkelde Koeckhoven eigen open gewerkte ritsers.

Bij deze demo wordt geploegd op 12 centimeter. De ploeg is instelbaar van 5 tot 25 centimeter diepte. Deze ploeg is van akkerbouwbedrijf Nieuw-Kampen die er zelf 20 centimeter diep mee ploegen.

Bij deze ploeg blijft de trekker op het ongeploegde deel zodat er geen beperking is in het gebruik van banden. De trekker staat midden voor de ploeg.

Wat het meest afwijkt van een reguliere ploeg is de stand van ritsers. De hoek is veel ruimer en daardoor snijden de ritsers niet door de grond maar is eerder sprake van schrapen. Hierdoor ontstaat een ruwe en doorlaatbare ploegzool.

Met name de demo met Ovlac-onlandploeg is interessant. Deze Spaanse ploeg wordt door Koeckhoven.net geïmporteerd en geschikt gemaakt voor de Nederlandse akker.

Naast het theoretische deel werden ook een paar methoden van hoofdgrondbewerking gedemonstreerd op een perceel met groenbemesters. Een groep wordt bijgepraat over de mogelijkheden van een bouwvoorlichter. Vooraf is de groenbemester met schijveneg licht ingewerkt.

Om de kiemplantjes toch door deze laag te krijgen is beregenen een remedie. Dan is beschikking over zoet water cruciaal. Bij de stand over waterbeheer werden mogelijkheden benoemd.

Een voorbeeld van wat regen doet op kleiachtige grond. Door het water spoelen de poriën dicht met kleideeltjes, zodat zuurstof moeilijk in de grond kan. Er ontstaat ook een dicht slemplaagje dat bij droging hard en ondoorlaatbaar wordt. Een verschijnsel dat in het voorjaar na het zaaien vaak voor hoofdbrekens zorgt.

Uitgeboorde bodemprofielen tonen ook de variatie in ondergrond.

Een ander belangrijk onderwerp is de bodemkwaliteit en de invloed daarop door het weer en de teeltzorg. Vooral bonte percelen, die in Zeeland veel voorkomen, vergen een specifieke aanpak. Dit kaartje met daarop de voormalige kreken geprojecteerd geeft de herkomst van de bodemvariatie aan.

Een ding is al duidelijk en logisch. Wikken als vlinderbloemige hebben geen enkele baat bij stikstofgift. Alleen een entstof die de ontwikkeling van de stikstofknolletjes aan de wortel stimuleert kan een verschil in groei laten zien. Alle bemestingsproeven laten bij wikke dan ook hetzelfde beeld zien, dit in tegenstelling met bijvoorbeeld kruisbloemigen die wel duidelijk reageren op stikstof.

Bij de groenbemesterproeven van CZAV wordt onder meer gekeken naar de invloed van bemesting op verschillende groenbemesters en mengsels. Teeltadviseur Lein de Visser van CZAV praat hier een groep bij over de resultaten.

Bezoekers zijn door Eelco Boot van de Rusthoeve ontvangen en verdeeld in groepen om rondgeleid te worden langs de verschillende demo's. - Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin