Larven van zwarte soldaatvliegen. - Foto: Canva VarkensNieuws

Vliegenlarve geschikt als verrijking voor varkens

Levende black soldier fly larven (BSFL) zijn geschikt als verrijkingsmateriaal voor varkens.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research. De larven van de zwarte soldaatvlieg zijn voor varkens eetbaar, geurig, manipuleerbaar en vernietigbaar. In het onderzoek is gekeken naar de interesse van varkens voor BSFL in vergelijking met andere producten als mais, rozijnen en brok, de wijze van verstrekken en de langetermijninteresse in de levende larven.

Interactie en consumptie

In alle onderzoeken was de interactie met en de consumptie van levende BSFL beduidend hoger in vergelijking met andere producten. Er was dus een duidelijke voorkeur voor levende BSFL en de varkens bleven met de BSFL bezig zolang ze toegankelijk waren. In de derde proef, waarin naar de interesseduur gekeken werd, scoorden de BSFL beduidend beter dan andere producten. Zo nam de interesse in levende BSFL op dag 5 af in vergelijking met dag 1, terwijl de interesse in jutezakken en voerpellets op dag 3 afnam. Rubber ballen die nu vaak toegepast worden trokken in het geheel weinig interesse van de varkens.

Minder bijten

Gunstig bijkomend effect was dat de varkens minder tijd aan elkaar beten als ze toegang hadden tot levende BSFL, pellets of jutezakken, terwijl bij rubber ballen aan een ketting meer onderlinge interactie was.

Geconcludeerd wordt dan ook dat levende BSFL geschikt zijn als verrijkingsmateriaal voor varkens. De varkens tonen grote interesse en vreten de BSFL goed. Varkens zijn ook bereid moeite te doen door buizen te duwen en te draaien om bij hun portie BSFL te kunnen komen.

Beheer
WP Admin