RundveeNieuws

Vlaanderen beperkt onverdoofd slachten

Brussel – De Vlaamse overheid gaat het slachten zonder verdoving op tijdelijke slachtvloeren verbieden.

Dat melden verschillende Belgische media. Ter gelegenheid van het Offerfeest moeten schapen vanaf volgend jaar verdoofd worden op de tijdelijke slachtvloeren.

Volgens dierwelzijnsorganisatie Gaia mag slachten zonder verdoving, volgens een Europese verordening uit 2009, uitsluitend in geval van rituele slachtingen en alleen in een erkend slachthuis waar permanent geslacht wordt en dat als zodanig voldoet aan strikte hygiënische en sanitaire voorwaarden. Dat is in België nu niet het geval.

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch noemt het besluit van de Vlaamse overheid een belangrijke stap vooruit. Wel blijft zijn organisatie pleiten voor een totaal verbod op het onverdoofd slachten. Ook roept hij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië op het voorbeeld van Vlaanderen te volgen. Gebeurt dat niet dan overweegt de dierwelzijnsorganisatie juridisch stappen.

In Nederland geldt er net als in België ook geen algeheel verbod op het onverdoofd slachten. Wel is er een  convenant onverdoofd rituele slacht, dat tussen de overheid, religieuze organisaties en slachterijen is gesloten. Onderdeel van het convenant is een extra opleiding voor slachters die onverdoofd ritueel slachten.

Dit jaar mag er in Vlaanderen nog wel onverdoofd worden geslacht op de tijdelijke slachtvoeren. Hierdoor hebben belanghebbenden tijd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden. Vorig jaar werden er voor het Offerfeest in Vlaanderen ruim 20.000 schapen geslacht, waarvan het merendeel op een kleine zestig tijdelijke slachtvloeren.

Het Offerfeest start dit jaar op 4 oktober, toevalligerwijs op dierendag.

Beheer
WP Admin