Foto: Peter Roek VarkensVideo

‘Vitaliseringsplan breed gedragen door POV-leden’

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam en POV-voorzitter Ingrid Jansen namen het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij in ontvangst van commissievoorzitter Uri Rosenthal.

Volgens Jansen wordt het plan breed gedragen door de POV-leden. Het vitaliseringsplan is een kompas voor varkenshouderij. Samenwerken onderling en met ketenpartners is daarbij onontkoombaar.


Beheer
WP Admin