Varkenstransport. Vion start met een hitteprotocol. - Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Vion neemt maatregelen tegen hittestress

Varkensslachterij Vion neemt maatregelen om hittestress bij varkens te voorkomen tijdens warme dagen.

Als eerste worden de varkens vroeger op de dag geladen. Daarnaast wordt het asfalt bij de slachterij onder de vrachtauto’s gekoeld met water. Om een goede luchtcirculatie in stilstaande vrachtwagens te realiseren, worden grote ventilatoren geplaatst.

Wachttijden zoveel mogelijk beperken

Een strakke tijdsplanning in overleg met transporteurs zorgt er voor dat wachttijden zoveel mogelijk worden beperkt. Varkens in stilstaande vrachtauto’s worden extra gecontroleerd om tijdig maatregelen te kunnen nemen als het welzijn van de dieren in gevaar dreigt te komen.