Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Vion meldt zware verliezen

Vion heeft afgelopen jaar € 108 miljoen verlies geleden. In 2021 was er ook al een verlies van € 29 miljoen. De omzet steeg door prijsstijgingen wel met ruim 16% naar € 5,3 miljard, maar het volume daalde met 5,4%. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het vleesconcern donderdag heeft gepresenteerd.

De problemen zitten vooral in Duitsland. Een reeds ingezette herstructurering wordt versneld doorgevoerd. Voor Nederland heeft deze geen grote gevolgen, aldus CEO Ronald Lotgerink. Hier is de capaciteit volgens hem beter in lijn met de markt.

In de verliescijfers is een post verwerkt van ruim € 63 miljoen voor bijzondere zaken als buitengewone waardevermindering en herstructureringskosten. Financieringskosten stegen € 5,3 miljoen. Vion keert geen dividend uit over het afgelopen jaar. De netto schuld nam toe van € 115 naar € 191 miljoen, de solvabiliteit is fors afgenomen, van 39,9% naar 30,8%. Met andere woorden, er is fors ingeteerd op het eigen vermogen.

Meer tekst onder tabel

Tegenslag op veel fronten

Het zat afgelopen jaar op veel fronten tegen voor Vion. De stijgende rente, sterk gestegen inkoopkosten, arbeidskrapte, alles wees de verkeerde kant op. Hogere kosten konden pas met vertraging doorberekend worden. De Afrikaanse varkenspest belemmerde de Duitse varkensvleesexport. Sowieso neemt de varkenshouderij in Duitsland snel in omvang af.

Sinds 2018 is de sector al met een kwart gekrompen. Een van de oorzaken hiervan is volgens Vion dat veel Duitse boeren – net als in Nederland – onvoldoende toekomstperspectief zien. Deze ontwikkeling is bovendien veel sneller gegaan dan het bedrijf zelf eerder voorzag.

Het gevolg is structurele overcapaciteit in de Duitse slachterijen. Die moeten daarom hoge prijzen betalen voor varkens om hun slachthaken vol te krijgen. Een van de doelen van het verbeterprogramma is dan ook om de capaciteit meer in overeenstemming te brengen met de markt.

Lotgerink: “De marktontwikkelingen in Duitsland zijn sneller gegaan dan we hebben voorzien als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, daarom hebben we in de Duitse markt een significant deel van onze slachtcapaciteit verminderd en geconsolideerd.”

Vion zet verbeterprogramma in

De gevolgen zijn vooral merkbaar bij de Duitse Pork- en Retailactiviteiten. In Nederland hebben de Business Unit Pork en de Business Unit Beef wel naar verwachting gepresteerd, aldus Vion, en de Food Service deed het ‘uitstekend’.

Het verbeterprogramma dat Vion heeft ingezet onder de naam Change that matters, houdt onder meer in dat de activiteiten worden ingedeeld in Duitsland en Benelux. Een locatie in Duitsland, de rundveeslachterij in Bramstedt, is al gesloten. Andere Duitse vestigingen zijn aangepast en gereorganiseerd. De versneld uitgevoerde operatie zou dit jaar al vrucht moeten werpen. In 2025 moet die een prestatieverbetering geven van € 150 miljoen per jaar.

Reacties

  1. Beste Rob J. Geeft het al aan de bestuurders zijn in loondienst en focussen op groot ,snel en veel . Want zij zijn er over enkele jaren tog niet meer . En willen dus snel bonussen beuren . Familie bedrijven in de zelfde sector maken wel winst . Zij hebben een visie voor de toekomst en gaan niet voor de snelle winst maar voor de lange termijn . En willen niet de grootste zijn om snel te scoren . Maar groeien als het nodig is en er verdiend kan worden . Hun beloning is dan stabiele winst waarde groei bedrijf en ze kunnen bedrijf in de familie doorgeven .

  2. Jammer van de slechte cijfers mooi bedrijf maar lopen geen ondernemers meer rond, die zijn er nagenoeg allemaal uit gesaneerd.
    Ik zou beginnen om flink te snijden in de mega grote overhead in Boxtel, en vooral een frisse wind door de sales te blazen. hoop dat 2023 beter wordt.

Beheer
WP Admin