Transport van varkens. Een van de aspecten waarop Varkens in Nood kritiek heeft qua dierenwelzijn voor varkens in Nederland.<br /><em>Foto: Ronald Hissink</em> VarkensNieuws

VIN trekt varkenswelzijn in Nederland in twijfel

Niet Nederland is koploper in dierenwelzijn, maar Zweden en Denemarken, zegt Varkens in Nood. Niet onderbouwd, reageert de NVV.

Varkens in Nood (VIN) heeft een rapport gemaakt waarin wordt gesteld dat Nederland helemaal geen koploper is in dierenwelzijn, zoals vaak wordt verkondigd. De Zweden en Denen doen het veel beter dan Nederland, stelt VIN. Een onderbouwing ontbreekt. Varkenshouderskoepel NVV noemt het rapport arbitrair en subjectief.

Vermeende misstanden in de veehouderij

Dierenbeschermers grijpen het begin van de lente aan om vermeende misstanden in de veehouderij aan de kaak te stellen. De Dierenbescherming luidt de noodklok over het transport van soepkippen. Varkens in Nood (VIN) stelt dat het echt niet zo goed gesteld is met het Dierenwelzijn in de Nederlandse varkenshouderij dan dikwijls wordt beweerd door de varkenssector zelf en een deel van de Kamerleden.

Nederland op plaats 7 qua varkenswelzijn, volgens Varkens in Nood

Volgens VIN is Nederland helemaal geen koploper in Europa op het gebied van Dierenwelzijn, zoals veel wordt beweerd. Nederland staat in een ranking van VIN met 24 punten op een schamele plaats 7 van landen waar het varkenswelzijn het best is geregeld. Aan kop gaat Zweden, met 52 punten. Hekkensluiter is Italië met 1 punt. VIN heeft uitspraken van Kamerleden en bewindslieden verzameld waarin wordt gezegd dat varkens het prima hebben in Nederland. Deze beweringen wil stichting VIN ontkrachten.

Denemarken op 3 qua dierenwelzijn varkens

Opvallend is dat VIN stelt dat een varken beter af is in Denemarken en Duitsland dan in Nederland. Denemarken staat met 41 punten op plaats 3 in de ranglijst. Hoezeer het onderzoek van VIN echter hout snijdt, is de vraag. Zo wordt gesteld dat de Deense varkenshouderij minder antibiotica gebruiken dan de Nederlandse sector. Maar volgens Hetty van Beers, directeur Autoriteit Diergeneesmiddelen is dat helemaal niet te zeggen. Van Beers: “De meetmethoden voor het gebruik van antibiotica in Denemarken en Nederland zijn niet vergelijkbaar, zodat het onmogelijk is per diersoort een correcte vergelijking te maken tussen beide landen.”

‘Varken beter af in Deense vrachtwagen’

Ook stelt VIN, weliswaar niet onderbouwd, dat een varken beter af is in een Deense vrachtwagen dan een Nederlandse auto. Bij brancheorganisatie Vee&Logistiek ziet men niet in waarom dat het geval zou zijn. Voorzitter Henk Bleker daarover: Dat acht ik zeer onaannemelijk. Nederlandse bedrijven rijden ook voor Deense opdrachtgevers. Dat zou dan ook niet mogen. Ik vind het rapport matig onderbouwd, en dan druk ik me nog zwak uit.”

NVV: rapport Varkens in Nood is ‘subjectief en arbitrair’

Op zijn website noemt de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) het rapport ‘subjectief en arbitrair’. De NVV erkent dat in sommige Europese landen het welzijn verder gaat dan in Nederland. Maar van de grote varkensvleesproducerende landen is Nederland toonaangevend, stelt de NVV.