Foto: Hans Banus AkkerbouwNieuws

Vijf ton uien meer bij toevoegen mycorrhizaschimmels

Het toevoegen van mycorrhizaschimmels op een uienperceel kan veel gewasvoordelen geven, maar dan moet een goede bodemconditie de basis zijn.

Met een gemiddeld kostenplaatje van €150 à €200 per hectare is het ook rendabel. Mits de bodem niet in te slechte staat is en de kunstmestgift in een geïntegreerde aanpak wordt gedaan. Dat stelde Jacqueline Baar, directeur van Biomygreen, advies- en onderzoekscentrum voor duurzame bodemtechnologie tijdens de Uien Kennis Dagen donderdagavond in Biddinghuizen.

Advies op basis van groeiplaats en gewasconditie

Volgens Baar geeft onderzoek naar mycorrhizaschimmels inzicht in de groeiplaats en de conditie van planten en gewassen. Wat volgt is een advies voor bodemverbetering en een maatwerktoepassing van deze schimmels (goede kwaliteit, vitale sporen).

De effecten zijn erg positief, aldus Baar. “Er is meer groei van uien, meer opbrengst en het N- en het P-gehalte in bladeren is hoger dan op onbehandelde percelen. Dat gold voor alle onderzochte uienrassen. Daarnaast zagen we een toename in de wortelontwikkeling en een langere narijping. Ook was de ziektegevoeligheid minder groot.”

Gemiddeld 5 ton hogere opbrengst

Op proefvelden werden goede resultaten geboekt. In Zeeuws-Vlaanderen lagen opbrengsten op behandelde percelen gemiddeld 5 ton per hectare hoger. In Flevoland verbeterde de bodemconditie op percelen met fusariumdruk.

Baar stelde daarnaast dat een combinatie van groenbemester en mycorrhizaschimmels bij de juiste behandeling ook gunstig kan zijn. “Het kan een aaltjesreductie tot wel 10% geven. Bovendien verbetert het de bodemstructuur en geeft het ruimte op de mestbalans.”

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin