Bart Kemp tijdens een informatieavond van Agractie over het Landbouwakkoord, donderdagavond 30 maart in Putten (Gld.). - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Vertrouwen in Landbouwakkoord onder Agractie-achterban naar nulpunt

Bart Kemp, voorman van Agractie en zijn achterban hebben geen vertrouwen in het Landbouwakkoord, omdat er weinig tot geen onderhandelingsruimte bleek te zijn de afgelopen maanden. “Liever geen akkoord dan een slecht akkoord,” aldus Kemp.

Als Bart Kemp vorige week nog twijfelde over het opstappen van de onderhandeltafel van het Landbouwakkoord, nam zijn achterban die twijfel donderdagavond in Putten volledig weg. Bijna niemand gaf aan vertrouwen te hebben in een Landbouwakkoord. Een aantal aanwezigen wilden zelfs van Kemp weten wat ze kunnen doen om te voorkomen dat andere belangenbehartigers, met name LTO, wel het akkoord zullen ondertekenen. Maar Kemp wilde het niet over andere belangenbehartigers hebben. “Ik sta voor onze inzet en leg uit waarom wij deze keuze gemaakt hebben. Als jullie kritiek hebben op LTO en je bent nog lid, gebruik die positie. Ik ben geen LTO-lid, nooit geweest ook.”

Opgelegde beperkingen op landbouwgrond

Agractie stapte op omdat de club wilde dat het kabinet zou toezeggen dat er geen van bovenaf opgelegde beperkingen op landbouwgrond zou komen te liggen. Dus wil Agractie geen overgangsgebieden langs de randen van Natura 2000-gebieden, zoals een van de voorstellen binnen het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) nu luidt.

Het kabinet beweegt niet

Agractie was vanaf het begin al oneens met veel van de ‘toetsingskaders’, doelstellingen van het kabinet die de uitgangspunten van de gesprekken zouden zijn. De hoop van de actiegroep was dat er onderhandelingen mogelijk zouden zijn over die doelen. “Maar het kabinet beweegt niet. Dus waren we er klaar mee,” verkondigt Kemp. De zaal klapt instemmend.

Lees ook in liveblog stikstof: Van der Wal snapt dat boeren zonder vergunning in angst zitten

Lees verder onder de foto

Voorman Bart Kemp:
Voorman Bart Kemp: "Als die verplichte beperkingen op landbouwgrond van tafel gaan, willen we verder praten. Maar de stap moet echt van de politiek komen.”

‘Secretariaat hoofdtafel was selectief in de informatie’

Agractie is niet alleen kritisch op de inhoudelijke inbreng van de overheid in het Landbouwakkoord. De boerenorganisatie is ook over veel aspecten in het proces niet te spreken. Niet alle besluiten of vragen vanuit de sectoren kwamen op de hoofdtafel terecht, aldus Agractie-bestuurslid Alien van Zijtveld. “Het secretariaat was selectief in de informatie die als ‘oplegvel’ voor het Landbouwakkoord gebruikt zou worden. En vragen van de sectoren kwamen op de agenda van de hoofdtafel, maar daar was lang niet altijd antwoord op.” Zo viel dus werk van de sectortafels van de agenda en was er geen wisselwerking tussen de sectoren en de hoofdtafel.

Voornemen om Landbouwakkoord in april klaar te hebben

De tijdsdruk hielp ook niet, vindt Agractie. Het voornemen is nog altijd om in april een Landbouwakkoord te hebben. Daarvoor zou dan voor april het concept klaar moeten zijn. Die tekst moest vorige week in twee dagen (waarna Agractie opstapte) gemaakt worden. Kemp vertelt: “De eerste 80% moest op dag 1, over de onderwerpen waar we overeenstemming over hebben. Waar we het dan niet over eens waren, zou dan op dag 2 besproken worden. Maar zo schuif je de heikele punten vooruit en blijft er een patstelling tussen ons en de overheden aan tafel.”

Stap moet echt van de politiek komen

Een boer in de zaal riep aan het eind van de avond Agractie op te overwegen om toch verder te praten, ‘dan kun je invloed uitoefenen’. Voorman Kemp is het daarmee eens: “we hebben voorwaarden geformuleerd: als die verplichte beperkingen op landbouwgrond van tafel gaan, willen we verder praten. Maar de stap moet echt van de politiek komen.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Bart Kemp is een eerlijke, nuchtere en ook fatsoenlijke leider. Wát een verademing en zo zie je dat het anders kán. Natuurlijk werkt hij niet mee aan een slecht akkoord waar veel te veel voor de sector op het spel staat. Chapeau voor Bart Kemp! Ik heb onvoldoende vertrouwen in Van der Tak; híj was het die de stikstofwet waarin de rampzalige kdw’s staan steunde, en dat ben ik niet vergeten. Konkelen tot je erbij neervalt en halfhartige akkoorden die het NPLG in de kaart spelen waarin randvoorwaarden zijn gesteld die ons de das om doen, NEE!

 2. @b0c39763-4a80-43a7-b084-35bac7fbd0f5. Voor ik mijn opmerking verduidelijk, dit Jouw code geeft aan dat je Geheim wenst te opereren. Ik ga nooit serieus in op reacties van mensen zonder naam en gezicht.

 3. Het aanleggen van overgangsgebieden lijkt mij een levensgevaarlijke ontwikkeling. Deze overgangsgebieden komen in de loop der tijd wegens hun specifieke begroeiing bij de beschermde gebieden. Hiermee moeten er weer nieuwe overgangsgebiedn komen . De bekende Olievlek werking en door overheden veel gebruikte tactiek. Ik zou zeggen wie de kans heeft om het vegelijf te redden. Er is echt nog een Leven na het BoerenLeven. Vechten tegen de overheid die zich zo heeft ingedekt via Hogere Machten is nagenoeg kansloos of je moet voldoende medestrijders uit andere hoeken kunnen vinden om de gezamenlijke ongenoegens tot strijdpunt te maken en een “burgeroorlog” niet te schuwen. Niet mijn (eerste) keus.

 4. Onder de naam van Han Riel doet hier zelfs iemand een verkapte oproep tot burgeroorlog.
  Dat is strafbaar.
  Gaat het hier om een kind gaat of om een volwassene?
  Dat zijn geen slimme opmerkingen.

 5. Hé barcode mannetje heb je nu nog steeds wrok omdat BBB de verkiezingen heeft gewonnen…..? Prachtig!
  Maar ik ben bang dat je zelf een beetje wappie begint te worden als zelfs in die brieven van Sinkevicius gelooft.
  Maa goed, ik denk dat het tijd wordt dat jij en je consorten is gaan in zien dat er geen plaats meer is in Nederland voor dat volk zoals jou en dat het tijd is om je heil ergens anders te zoeken, zo hebben we gelijk weer plaats voor vluchtelingen weer op menswaardige manier op te vangen!!

 6. die b0c39763 enz
  is zeker vergeten dat de linkse wolk voor de verkiezingen al was weggewaaid en dat bbb de verkiezingen heeft gewonnen

 7. Zo jongens, da’s nog eens een goeie basis c.q uitgangspunt voor overleg.
  Uitstekend, komt best goed.
  En is bij jullie de brief van Virginijus Sinkevicius ook al een beetje ingedaald?
  Als jullie zo door willen gaan, lijkt het er toch echt op, dat jullie moeten gaan proberen je ambities in een ander werelddeel waar te maken.
  Wordt allemaal wel erg ingewikkeld in-, op- en voor ons kleine postzegeltje aan zee met zowat ongeveer 18 miljoen inwoners en- of waaronder een klein groepje boeren van zeg maar zo’n 20000 stuks, te meer nu boegbeeld Carolien wappie verschijnselen begint te vertonen door zelfs aan de echtheid van de brief van Sinkevicius begint te twijfelen.
  Zeg nooit “het moet nie gekker worde”, want dat kan het wel.
  We gaan het zien.

  1. Sinkevicius? och dat linkse knulletje is iets ingefluisterd door Fransje Timmermans, net iets te doorzichtig weer allemaal.

 8. Alle vlaggen weeronderste boven .
  Zo nodig alle trekkers weer uit de schuur .
  EN WEG LOPEN VAN HET OVERLEG ,WANT JE BENT HARTSIKKE GEK ALS JE , JE EIGEN DOODVONNIS ONDERTEKENT !!!!!!!!!

 9. landbouwakkoord is waardeloos alleen maar toegeven en blij zijn met klein toezegginkje van overheid maar wel veel vergaderuren voor zlto kan sjaak van der tak weer net doen of ie iets bereikt heeft zonder fdf en mannen als bart kemp waren er al geen boeren meer in nederland

 10. Het aanleggen van overgangsgebieden lijkt mij een levensgevaarlijke ontwikkeling. Deze overgangsgebieden komen in de loop der tijd wegens hun specifieke begroeiing bij de beschermde gebieden. Hiermee moeten er weer nieuwe overgangsgebiedn komen . De bekende Olievlek werking en door overheden veel gebruikte tactiek. Ik zou zeggen wie de kans heeft om het vegelijf te redden. Er is echt nog een Leven na het BoerenLeven. Vechten tegen de overheid die zich zo heeft ingedekt via Hoger Machten is nagenoeg kansloos of je moet voldoende medestrijders uit andere hoeken kunnen vinden om de gezamenlijke ongenoegens tot strijdpunt te maken en een “burgeroorlog” niet te schuwen. Niet mijn eerste keus.

Beheer
WP Admin