Bart Kemp staat de pers te woord na afloop van het overleg over het Landbouwakkoord. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Agractie stapt uit Landbouwakkoord

Agractie stapt uit de onderhandelingen voor een landbouwakkoord. Dat maakt voorman Bart Kemp na twee dagen vergaderen in Ermelo aan de hoofdtafel van het proces bekend.

De andere boerenbelangenbehartigers, LTO Nederland, NAJK en Biohuis, en ook landbouwminster Adema, zijn teleurgesteld om deze beslissing van Kemp. Agractie wil dat deze week spijkers met koppen worden geslagen over mogelijke beperkingen op het gebruik van landbouwgrond.

Agractie wil niet dat er bijvoorbeeld rondom Natura2000-gebieden ‘overgangszones’ komen of dat er een tussenvorm in grondbestemming komt tussen natuur- en landbouwgrond. Dit voorstel voor ‘landschapsgrond’ staat in het coalitieakkoord en is aan de hoofdtafel besproken de afgelopen dagen, maar er is nog geen besluit genomen of deze tussenvorm er ook echt komt en wat een boer daar wel of niet zou mogen.

Agractie wilde daar wel duidelijkheid over en besluit daarom donderdag om het overleg links te laten liggen. Als het Kabinet Agractie tegemoetkomt, is Kemp bereid om terug te keren naar het akkoord, stelt hij. De andere boerenclubs en minister Adema hopen dat Kemp weer terug aan tafel komt. De minister: “Ik wil een akkoord met een zo breed mogelijk draagvlak. Ja, er worden scherpe discussies gevoerd, ook over grond, dat is een belangrijk thema voor de sector. Maar die discussie is nog niet afgerond, er zijn nog geen conclusies getrokken.” Adema benadrukte nog maar eens dat Agractie altijd welkom is om terug te komen op hun conclusie.

LTO Nederland heeft min of meer hetzelfde standpunt als Agractie als het gaat om die landschapsgrond, maar voorman Sjaak van der Tak ziet – anders dan Kemp – geen reden om nu het overleg te verlaten. “De overheid moet niet eenzijdig beperkingen gaan opleggen op grond, daarover zijn we nog volop in overleg. Het akkoord is belangrijk voor de boeren, dus gaan we verder met onderhandelen.”

Behalve aan de hoofdtafel is Agractie vertegenwoordigd aan de sectortafels. De onderhandelingen bij de sectoren worden deze week afgerond, dus het vertrek van Agractie heeft alleen invloed op de gesprekken aan de hoofdtafel. Het is nog steeds de bedoeling dat er in april een akkoord ligt.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Nooit geen handtekening zetten onder dit soort verarming van de landbouw.., verder doe je er weinig tegen.
  Denk zelfs tegen elkaar opbieden om er wat van te pachten ( is hier de ervaring met 200ha provincie grond met beperking.

 2. Lto wil stoppers helpen met de gouden handdruk die de regering alleen wil geven bij een handtekening onder het lbakkoord. Organisaties die vooral blijvers als lid hebben, hebben andere belangen als lto waar vooral de stoppers zitten.

 3. Dikke pluim voor Bart Kemp, je moet laten zien dat er niet valt te sollen op dit punt.
  En ik hoop dat ook lto onderhand is wakker wordt

 4. LTO !!!!!!!!!!!!!!!!!! BOERELAND IS VAN DE BOEREN EN MOGEN DIE GEBRUIKEN ZO ALS ALTIJD IS GEWEEST ANDERS ZEG IK OP BIJ DIE CLUB EN IK DENK VELE MET MIJ
  WEL W. SCHAP LASTEN BETALEN ZIJN ZE GEK GEWORDEN?!?!?!?!————–!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

 5. LTO moet nu ook snel uitstappen, hoe durf je ook maar te praten over 700000 hectare landbouwgrond. Wie zijn ze helemaal? Wij steunen Bart Kemp.

Beheer
WP Admin