Bij NVWA-controles blijkt wroetbaar en eetbaar verrijkingsmateriaal regelmatig te ontbreken. - Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Verrijkingsmateriaal in veel varkensstallen niet op orde

Tijdens de dierwelzijnscontroles van de NVWA bleek bij circa een derde van de bedrijven de hokverrijking niet op orde.

De eetbaarheid en wroetbaarheid van verrijkingsmateriaal blijft het grootste aandachtspunt bij de NVWA-controles op dierwelzijn. De NVWA voerde vorig jaar 94 inspecties in het kader van dierwelzijn uit. Er werden 50 overtredingen geconstateerd en op 34 bedrijven was de hokverrijking onvoldoende.

Niet eet- en wroetbaar

De meest voorkomende materiaaleigenschappen waaraan de hokverrijking niet voldeed waren eetbaar en wroetbaar. In een aantal gevallen was het verrijkingsmateriaal ook niet vernieuwend, afbreekbaar en kauwbaar.

Bij de meeste bedrijven miste een combinatie van materiaaleigenschappen. Op 26 bedrijven was het materiaal zowel niet wroetbaar als niet eetbaar. Bij 3 bedrijven werd vastgesteld dat het materiaal zowel niet schoon en veilig was als niet beschikbaar en bereikbaar.

Deel bedrijven hokinrichting niet op orde

Naast hokverrijking bleek op 9 bedrijven de spleetbreedte tussen de roosters niet goed te zijn. In stallen die na 2018 gebouwd zijn mag de spleetbreedte voor vleesvarkens maximaal 18 mm zijn, bij oudere stallen waarvan nadien de vloeren niet zijn vervangen mag de maximale spleetbreedte 20 mm zijn.

Op 5 bedrijven was de stal niet schoon, op 5 bedrijven werd een ziek dier niet afgezonderd in een passende ziekenboeg. Bij 4 bedrijven werden scherpe randen of uitsteeksels in de hokken aangetroffen.

Verder bleek bij enkele bedrijven de luchtkwaliteit onvoldoende. Andere aandachtspunten waren het ontbreken van permanent voldoende vers water, onvoldoende licht in de afdelingen, slechte vloeren of onjuiste verzorging van een ziek of gewond dier.

Meer artikelen over varkensstallen lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin