Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Verplichte antibioticamonitoring bij geiten

Geitenhouders moeten vanaf 1 april 2021 hun antibioticagebruik verplicht melden.

Dit geldt voor bedrijven met 25 of meer fok- of melkgeiten. Op geitenbedrijven zijn dieren van meerdere leeftijden aanwezig. Voor bedrijven met een meerleeftijdensysteem geldt dat deze jaarlijks het gebruik van antibiotica dienen te registeren.

De dierenarts meldt welk diergeneesmiddel is afgegeven en voor welke diercategorie. Het gebruik wordt doorgegeven aan de databank van de ketenregisseur. Voor de geitensector is dat www.platformmelkgeitenhouderij.nl. De NVWA controleert de naleving van de regels.

Beheer
WP Admin