De afname excretie fosfaat en stikstof vond plaats bij alle veehouderijsectoren en wordt onder andere veroorzaakt door daling van de omvang van de veestapel. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Veestapel stoot opnieuw minder stikstof en fosfaat uit

De fosfaat- en stikstofexcretie van de veestapel daalde in het derde kwartaal van dit jaar.

Dat blijkt uit de kwartaalmonitor fosfaat- en stikstofexcretie van CBS. De totale veehouderij komt volgens de berekeningen van CBS in 2022 uit op een fosfaatexcretie van 148,0 miljoen kilo, ruim onder het plafond van 172,9 miljoen kilo. De stikstofexcretie daalt eveneens, naar 463,8 miljoen kilo, ruim onder het plafond van 504,5 miljoen kilo. De excreties zijn daarmee ook lager dan het werkelijke productieniveau van 150,7 miljoen kilo fosfaat en 489,4 miljoen kilo stikstof in 2020.

Nieuw fosfaat- en stikstofplafond

In de derogatiebeschikking staat dat deze normen niet meer overschreden mogen worden. Het nieuwe plafond dat in 2025 van kracht wordt, van maximaal 135 miljoen kilo fosfaat en maximaal 440 miljoen kilo stikstof, wordt nog niet gehaald. Landbouwminister Piet Adema wil met de sector in gesprek over de wijze waarop deze norm gehaald kan gaan worden.

Lees verder onder de grafiek

Minder varkens en pluimvee

De daling vond plaats bij alle deelsectoren. Oorzaak is onder andere daling van de omvang van de veestapel. Het aantal dieren daalde in de varkens- en pluimveehouderij. De rundveestapel en het aantal schapen en geiten nam licht toe. Daarnaast daalde ook het gemiddelde ruw-eiwitgehalte in het rantsoen voor melkvee, naar gemiddeld 161 gram/kilo droge stof. Dit komt onder andere door de lage niveaus van eiwit in de voorjaars- en zomerkuilen van dit jaar als gevolg van de droge weersomstandigheden.

In het tweede kwartaal was dit nog 162. Vorig jaar was het gemiddelde ruw-eiwitgehalte 165 gram per kilo droge stof. De daling is in lijn met de ingezette trend en de doelstelling om dit gehalte te verlagen naar het streefdoel van gemiddeld 160 gram/kilo drogestof in 2025.

Het krachtvoergebruik in de melkveehouderij was iets (1,1%) hoger dan in het tweede kwartaal. De hoeveelheid stikstof nam toe met 2,3% en fosfor met 2,6%, blijkt uit gegeven van Nevedi.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin