Waar de veestapel in Nederland over het geheel genomen redelijk stabiel blijft, is het aantal varkensbedrijven in 10 jaar tijd met 45% gedaald. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Veestapel in Nederland aardig stabiel, forse krimp bij varkens

De veestapel in Nederland blijft in 2022 aardig stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Alleen de varkensstapel daalt de afgelopen twee jaar als gevolg van stoppersregelingen.

Het CBS constateert dat er in 2022 11,3 miljoen varkens in Nederland waren, het laagste aantal in bijna twintig jaar tijd. Tot 2020 schommelde de varkensstapel steeds rond de 12 miljoen. Het aantal bedrijven met varkens is hard afgenomen in 10 jaar tijd: het CBS becijfert een afname van 45%, met 3.273 bedrijven in 2022.

De ontwikkelingen in de laatste paar maanden zijn niet in de huidige cijfers meegenomen; het gaat om voorlopige cijfers uit de Meitelling 2022.

Fosfaat- en stikstofproductieplafonds

Naast dat die iets zeggen over de omvang van de veestapel in Nederland veestapel, zijn deze cijfers ook van belang voor de berekening of Nederland onder zijn fosfaat- en stikstofproductieplafonds blijft. De afgelopen jaren bleef Nederland hiermee onder zijn plafonds.

Lees ook: Veestapel stoot opnieuw minder stikstof en fosfaat uit

In de rundveestapel zijn de verandering dit jaar minimaal. Op 1 april 2022 waren er 0,4% meer runderen dan een jaar eerder (13,7 duizend). Het aantal melkkoeien blijft met 1,57 miljoen gelijk. De pluimveestapel krimpt met 2,3% naar 98 miljoen. Die krimp is waarschijnlijk grotendeels toe te schrijven aan de vogelgriep, waardoor er begin jaar een heel aantal stallen leegstond.

Groei in melkgeitenhouderij

De enige sector waren de afgelopen jaren significante groei te zien is geweest is de melkgeitenhouderij. De afgelopen twee jaar stabiliseert ook deze sector qua omvang, waarbij het aantal geiten in 2022 met 1% toenam ten opzichte van een jaar eerder.

De CBS-cijfers over de veestapel in Nederland laten verder een lichte intensivering van de melkveehouderij zien, waarbij het gemiddeld melkveebedrijf in 2022 110 melkkoeien heeft en 60 hectare grond, ten opzichte van 83 koeien in 2012 op 48 hectare grond.

Beheer
WP Admin