Foto: Fotopersburo Dijkstra RundveeFoto

Veel tijdswinst met melkcarrousel

Maatschap Korrel zette in 2015 een nieuwe stal voor 178 melkkoeien. Onder meer met binnenmelker, Groene Vlag-vloer en mestrobot.

De mestrobot doet het ondanks onderbezetting goed. De robot wijkt soms wel van zijn route af, maar dat komt doordat Korrel 'm 'los' en midden op de roosters door de stal laat lopen. Dan kan ie soms een transponder missen en tegen een muur aanbotsen.

In deze hoek van de stal heeft de mestrobot het soms zwaarder. Hier staan weinig dieren en met onderbezetting en 233 dagen weidegang merk je dat sneller. Maar het is maar een klein staldeel waar de sleuven kunnen dichtslibben.

De koeien liggen op matten van rubber met een laag zaagsel. Een keuze uit arbeidsgemak. De flexibele boxen zijn vanwege de maatlat extra breed: 1,15 meter.

De 26-stands melkcarrousel blijkt een grote vooruitgang ten opzichte van de oude 2x6-visgraatmelkstal. Inclusief schoonmaken is Korrel in 1 uur klaar. De capaciteit is prima. De veehouder is echter vooral te spreken over de enorme tijdswinst.

De koeien staan in één groep. En als deze 'brug' opgehaald wordt, kunnen de koeien aan de verkeerde kant van de melkstal ook de voergang oversteken om gemolken te worden.

Aan koecomfort is ook gedacht. Er zijn meerdere automatische koeborstels in de stal.

Korrel heeft meerdere doorstapjes in het voerhek, zoals hier. Maar er ontbreekt er één in het voorste gedeelte. Daar had de veehouder er achteraf liever ook één geplaatst.

Korrel werkt met een waterzuiveringssysteem. Bronwater wordt via osmose-zuivering gezuiverd en gebruikt voor de koeien. Datzelfde water gaat naar het woonhuis. Het systeem werkt perfect, stelt Korrel. De ph is nog lager dan van leidingwater.

Het jongvee staat in een andere stal. Hier staan de jongste dieren op de plek waar vroeger de oude 2x6-visgraat stond. Dat is nog goed aan de tegels te zien.

Dit jaar kalfden veel vaarzen af, waardoor veel vee wegmoest. In totaal 35 melkkoeien, 15 stuks jongvee en een paar vaarzen. Met een flinke onderbezetting tot gevolg. De betere melkprijs en enkele nevenactiviteiten geven wat lucht.

Op de peildatum van 2 juli 2015 had Korrel 134 GVE. Op het maximum - eind 2016 - was hij via eigen aanfok doorgegroeid tot 152 GVE. Omdat Korrel net niet-grondgebonden is, moet hij 4% inleveren en terug van 152 tot 129 GVE.

In de maatlat-stal is veel ruimte, licht en lucht. De stal is ook efficiënt ingericht. De melkstal en alle zorggroepen bevinden zich voorin de stal. Alle koeien staan er in één groep achter. Er is nog wel onderbezetting. De reden ook hier: fosfaat.

Links is de A9 goed te zien. Nieuwbouw was vooral wenselijk vanwege de oude 2x6-visgraatmelkstal. Maar zolang verbreding van de A9 niet defnitief was, kreeg Korrel het gevoel dat groei voor eigen risico was. Begin 2015 kon hij niet langer wachten.

De stal heeft capaciteit voor 178 melkkoeien en was eind 2015 klaar. Korrel wilde al jaren eerder nieuw bouwen, maar hij deed dit niet omdat hij lang in onzekerheid bleef over de geplande verbreding van snelweg A9 op korte afstand van het bedrijf.

Richard Korrel (29) zit in Ouderkerk aan de Amstel (N-H) in maatschap met zijn ouders Gerard (65) en Annemiek (58). De maatschap heeft aan de rand van polder de Ronde Hoep een veebedrijf met 105 melkkoeien, 71 stuks jongvee en 55 hectare land. Foto's: Fotopersburo Dijkstra

De koeien worden via een automatisch opdrijfhek opgedreven naar de melkcarrousel. Er is geen aparte wachtruimte. De koeien staan te wachten in de meest rechter mestgang. Hier kunnen 160 dieren staan.

Alle zorggroepen bevinden zich voorin de stal. Links het strohok, rechts de separatieruimte. Hier ligt - net als in de rest van de stal - een Groene Vlag-vloer.

Korrel moest emissiearm bouwen en hij wilde per se een roostervloer. Zo kwam hij al snel op Groene Vlag uit. Hij wilde wel zo'n vloer zonder kleppen. Anders gaan sleuven volgens hem te snel dichtzitten.

De melkcarrousel van buitenaf gezien. De melkproductie bleef het eerste volledige jaar nog steken op 8.200 kg per jaar. Maar dit jaar komt die naar verwachting boven de 9.000 kg uit.

De koeien lopen goed op de vloer, hebben veel grip en laten tochtigheid snel zien. Ook zijn er nauwelijks klauwproblemen. Damslapers zijn er niet. Die zag Korrel soms wel bij Groene Vlag-collega's met diepstrooiselboxen. Die heeft hij echter niet.

Beheer
WP Admin