Veel akkerbouwers hebben kritiek op de lijst voor winter en vanggewassen. Volgens telers nemen suikerbieten na 1 oktober in veel gevallen meer stikstof op dan een net gezaaid vanggewas. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Veel kritiek op lijst met wintergewassen

De internetconsultatie voor de lijst met winterteelten en vanggewassen oogst veel kritiek van telers.

Op de dag voor sluitingstijd zijn al meer dan 420 reacties gekomen. Met name op het ontbreken van suikerbieten op de lijst met wintergewassen is veel kritiek. Suikerbietenverwerker Cosun heeft boeren ook opgeroepen om te reageren op de internetconsultatie.

Zevende actieprogramma nitraatrichtlijn

In het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn (7e AP) is opgenomen dat op zand- en lössgrond na de hoofdteelt een vanggewas moet worden gezaaid. Om dit zonder korting op de gebruiksnorm voor het volgende jaar te kunnen doen, moet dit gewas voor 1 oktober worden gezaaid en tot 1 februari van het volgende jaar blijven staan. De hiervoor toegestane vanggewassen zijn benoemd in de lijst vanggewassen.

De lijst met winterteelten bevat teelten waarbij geen vanggewas hoeft te worden geteeld, omdat deze gewassen zelf nog veel mineralen opnemen in het najaar en in de winter. Op zand en löss is de teelt van een vanggewas na de teelt van mais verplicht.

Suikerbieten en zetmeelaardappelen

Op de lijst met winterteelten zijn alleen suikerbieten en zetmeelaardappelen opgenomen die zijn aangemerkt voor de late oogst. Teelten die ook met regelmaat na 1 oktober worden geoogst, zoals consumptieaardappelen, wortelen en cichorei, staan bijvoorbeeld niet op de lijst. Het is daarmee niet verplicht om de gewassen voor 1 oktober van het land te halen, maar wanneer ze later geoogst worden, geldt een korting op de gebruiksnorm voor het opvolgende jaar.

Veel akkerbouwers hebben kritiek op de regelgeving op basis van de kalender. Volgens telers nemen suikerbieten na 1 oktober in veel gevallen meer stikstof op dan een net gezaaid vanggewas. Ook missen telers kleinere gewassen zoals vezelhennep, witlofpennen en winteruien.

De lijst met wintergewassen zal op een later moment definitief worden. Reageren op de internetconsultatie kan nog tot 18 november.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Volgens Veldpost is deze lijst een verkorte versie van wat Wageningen heeft voorgasteld. Helaas het Ministerie verschuilt zich zoals vaker achter Wageningen en neemt hiermee geen verantwoording voor it voor boer en tuinder onwerkbare lijst. Als het minsterie niet weet hoe de land en tuinbouw werkt en produceert kan het beter worden opgedoekt of ondergebracht bij de provincies, die zijn nog niet vervreemd van de boeren praktijk.

Beheer
WP Admin