Premium
Foto: René Koerhuis AkkerbouwAchtergrond

Veel animo demo robotisering en rijpadenmechanisatie

De Robotti 150D van het Deense AgroIntelli is een autonome werktuigendrager geschikt voor verschillende werktuigen. De tweerijige Dewulf-loofklapper is een vroeg prototype aangepast voor autonoom gebruik. De robot is aangepast qua hydrauliek en ook de driepuntsophanging is aangepast. Hoewel de eerste tests succesvol waren, is de juiste automatische diepteregeling nog een uitdaging. Er zijn momenteel 24 Robotti’s verkocht. De 150D is leverbaar vanaf €165.000 en er zijn ook andere spoorbreedtes zoals 1,5 m in ontwikkeling.

Abemec demonstreerde hun Robotti 150D met een lichte cultivator en een opbouwzaaimachine wel. Volgens Abemec is de robot interessant omdat die geheel zelfstandig kan werken en omdat groenbemester zaaien een relatief eenvoudige bewerking is en zodoende arbeid vervangt. Dankzij het lage gewicht van circa 3 ton is er zo min mogelijk bodemdruk. Voor de veiligheid hangt het werktuig tussen beide motorcompartimenten en is er een stootbumper aan de voorzijde. Er is een kopeind van 6 meter nodig bij 3 meter spoorbreedte. De getoonde Robotti kost €180.000.

AgXeed demonstreerde hun tweede prototype dat voorzien is van traploze (niet continue) spoorbreedteverstelling van 1,80 tot 3,20 meter en een elektrische aftakas. De robot heeft een categorie 3 hef achter met 8 ton hefvermogen. AgXeed benadrukte dat de robot daarmee bedoeld is om alle bewerkingen te kunnen doen die nu met een trekker gedaan worden. Met de AgBot kun je echter continu werken voor voldoende capaciteit en minder bodemdruk met rupsen van 30 - 91 centimeter breed. Komend voorjaar worden de eerste twee commerciële AgBots geleverd. De rupsversie met 156 pk motor kost tussen €225.000 en €260.000.

De Steverink Butterfly rijpaden-/strokenploeg is bedacht om een strook grond, het teeltbed, van 3 meter breed in één werkgang te ploegen zonder begin- en eindvoor. De ploeg ploegt ondiep zoals een ecoploeg, 10 centimeter diep tijdens de demonstratie en is sinds vier jaar in ontwikkeling en nog niet op de markt. Lichtere gronden ploegen gaat goed, zwaardere nog minder goed. Steverink verwacht er markt voor in onder meer Nederland, Denemarken, Duitsland, Polen, Frankrijk. De prijs zal naar verwachting tussen €30.000 en €35.000 liggen.

De Boerderij van de Toekomst toonde haar aangepaste tweerijige AVR Spirit 5200 aardappelrooier voorzien van 30 centimter brede aangedreven rupsen op 3,15 meter spoorbreedte en een axiaalset. Exclusief axiaalset kostte het aanpassen €45.000. Hiermee is de rooier geschikt voor het vaste rijpadensysteem met onbereden teeltbedden van het bedrijf. Vooral de afvoer was leidend bij de keuze en er wordt alleen op de kopakkers of kavelpaden in kippers gelost. Het idee is dat zo minder bodemverdichting optreedt en dat opbrengsten toenemen. Dat kan vijf tot zomaar 10% zijn blijkt uit eerdere onderzoeken.

Beheer
WP Admin