Foto: ANP AlgemeenNieuws

Vee ongemoeid bij evacuatie Herkenbosch

De evacuatie van het Limburgse dorp Herkenbosch in verband met een grote natuurbrand in de Meinweg is voorbij gegaan aan veehouderijen in de buurt.

In de nabijheid van het dorp zijn melkvee- en varkensbedrijven gevestigd, die dinsdagavond 21 april wel in contact gestaan hebben met de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie over eventueel te nemen maatregelen. Die konden achterwege blijven.

Overleg met LLTB

In Herkenbosch werden ongeveer 4.200 bewoners geëvacueerd vanwege rookoverlast als gevolg van de brand. De LLTB heeft met het crisisteam overlegd dat er op alle bedrijven met vee in elk geval twee personen aanwezig konden blijven, om in het geval van calamiteiten te kunnen optreden.

Geen bedrijven geëvacueerd

Er is geen sprake geweest van evacueren van bedrijven. Daartoe is door de veiligheidsregio ook niet opgeroepen. De betrokken veehouderijen liggen ver van de brand af, zodat er geen rechtstreeks gevaar is dat de natuurbrand de bedrijven treft.

Beheer
WP Admin