AlgemeenAchtergrond

Varkensvoer door sector aangepakt

Na pluimvee en rundvee heeft ook de varkenssector harde afspraken gemaakt over gemedicineerd voer met antibiotica. Henk Flipsen, directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) is trots op het resultaat: “Er zijn genoeg alternatieven.”

Bij de productie van gemedicineerd voer ’versleept’ altijd een beetje antibiotica en dat is een belangrijke oorzaak van resistentievorming. Om die reden heeft GMP+ International een nieuwe module ontwikkeld waarin voorwaarden staan voor de productie van antibioticavrij diervoeder. De gegevens van GMP+ worden uitgewisseld met IKB Varken.

Hoe hard zijn de afspraken?
”We hebben lang over het verbod gesproken maar nu zijn de afspraken concreet. Vanaf 1 juli dienen alle Nevedi-leden zich bij GMP+ aan te melden voor de antibioticavrij diervoeder module. Een groot aantal leden had zelf al initiatief genomen en zich bij GMP+ aangemeld. Het gaat dus om de resterende bedrijven. We hebben onze leden hierover vorige week ingelicht.”

Is het verbod wel goed onderbouwd?
”Een verbod moet altijd zorgvuldig worden aangepakt en er moeten voldoende alternatieven zijn. En die zijn er volgens ons, bijvoorbeeld toediening via drinkwater of injecties bij zieke dieren. Maar we moeten vooral kijken hoe we de dieren gezond kunnen houden zonder antibiotica.”
“Door strakkere hygiëne bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat we daarover met de veehouder en de dierenarts in gesprek zijn. In ieder geval moeten we van preventief gebruik naar curatief en van koppelbehandelingen naar individueel. Deze stap levert hieraan een bijdrage.”

Wat is de rol van Nevedi in het hele proces geweest?
”We hebben in dit proces een sturende rol gehad. Nevedi is partner in het convenant Antibioticaresistentie en heeft met alle betrokken ketenpartijen samengewerkt. Op basis van één visie op het te voeren beleid in de sector, is deze bijdrage van Nevedi tot stand gekomen. We zijn er trots op dat dit is gelukt.”

Wat verandert er concreet voor varkenshouders?
”Veehouders die onder IKB Varken produceren, zijn verplicht diervoeders te gebruiken van een leverancier met een GMP+-certificaat met de aanvullende module. Deze bedrijven mogen dus geen gemedicineerd voer meer inzetten. We gaan er ook van uit dat de dierenartsen bij varkenshouders geen attesten meer schrijven.”

Wanneer gaat het verbod in?
”Veevoerbedrijven melden zich nu aan en hebben de zomerperiode de tijd om zich te certificeren voor de extra module. Dit betekent dat vanaf aankomende september alle IKB Varkensbedrijven voer afnemen van bedrijven die geen gemedicineerd voer met antibiotica meer produceren.”

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin