Een varkenshouderij in Saksen Anhalt in Duitsland. - Foto: Jan Willem Schouten VarkensNieuws

Varkensstapel in EU krimpt 5,2%

De varkensstapel in de 27 lidstaten van de Europese Unie is afgelopen jaar met 5,2% gedaald naar 134,3 miljoen dieren. Dat blijkt uit de decembertelling van Eurostat, het statistische bureau van de EU.

Meer dan de helft van de inkrimping van de EU-varkensstapel had plaats in Duitsland en Denemarken. De Duitse varkensstapel verminderde met 2,4 miljoen stuks (-10,2%) en de Denen hielden 1,6 miljoen varkens (-12,2%) minder dan eind 2021.

Einde aan stijging Spanje

Opvallend is ook dat er een eind komt aan de groeiende aantallen varkens in Spanje. De daling blijft daar beperkt tot 1,1%, maar het is wel een kentering in de jarenlange groei. Spanje is sinds 2015 het grootste varkensland in de EU. In dat jaar ging het Duitsland qua varkensaantallen voorbij. In december 2022 telde Spanje net iets minder dan 34,1 miljoen varkens. Duitsland telt na de krimp in 2021 en 2022 nog 21,3 miljoen varkens.

Italië en Zweden uitzonderingen

In bijna alle EU-lidstaten zijn de varkensaantallen vorig jaar gedaald. Italië en Zweden zijn hierop de enige uitzonderingen. De Italianen lieten hun varkensstapel vorig jaar met 3,9% groeien naar ruim 8,7 miljoen stuks. Door deze groei telt Italië de meeste varkens in meer dan tien jaar. In Zweden herstelt de varkenspopulatie na twee mindere jaren op een niveau van net boven de 1,4 miljoen dieren (+3,2%).

Aangenomen wordt dat de varkensstapel in de EU ook in 2023 verder terugloopt. Deze aanname wordt ondersteund door de afname van het aantal fokzeugen (-4,6%) en de daling van het aantal gedekte zeugen (-3,7%). Het totale aantal biggen daalde eind vorig jaar voor het eerst sinds 2016 tot onder de 40 miljoen stuks. Vergeleken met eind 2021 was er een daling van 5%. Dat is een vermindering met 2,1 miljoen stuks.

Stijging Italië plotseling

De stijging van Italië laat een groot verschil met de andere EU-lidstaten zien. Het aantal gedekte zeugen steeg in Italië met 23% ten opzichte van eind 2021. Daarmee vertoont de stijging in Italië na jaren van stabilisatie een plotselinge groei. Het totale aantal fokzeugen boven de 50 kilo steeg nog wat sterker met een plus van bijna 26%.

Het totale aantal biggen tot 20 kilo steeg met 22% naar bijna 1,7 miljoen stuks. Daarmee telde Italië ruim 300.000 biggen meer dan het jaar daarvoor. Het aantal vleesvarkens zwaarder dan 80 kilo verschilt nauwelijks met de populatie van een jaar eerder. De jonge aanwas van 20 tot 80 kilo is wel 3,4 tot 4,3% kleiner.

Beheer
WP Admin