Premium
Het laden van varkensdrijfmest. - Foto: Van Assendelft Fotografie VarkensOpinie

‘Varkensmest gaat niet meer van sectoragenda’

Reacties

  1. Zo lang er veehouderij is in Nederland zal dat ”mestoverschot” blijven bestaan .Volgens velen vooral van uit de linkse hoek moeten we naar een vegetarische samen leving dus moet de de hele veehouderij weg.

  2. Zolangs als tussenschakels als de mesthandel blijft bestaan, blijft ook de mestafzet duur. Of het moet in een keer 180 graden omdraaien en dan wordt mestaanvoer duur. Maar deze tussenschakels zullen hun verdienmodel niet zomaar opgeven.

    De dreiging voor de krimp van de veestapel in Nederland zal niet zijn de mestproductie, maar meer de groei van de varkenstapel en varkensvleesproductie bij onze concurrenten en afzetmarkten in het buitenland (en dan metname binnen Europa) De productie die er in die afzetmarkten bijkomt gaat in landen als Nederland verdwijnen. De recente warme sanering brengt hopelijk de balans weer wat terug. Het enige voordeel dat het koppelen van maatschappelijke problemen (mest’overschot’) aan de omvang van de veestapel heeft is dat het opkoopregelingen/ warme sanerings regelingen mogelijk maakt. Ondertussen is er al tal van deze maatschappelijke problematiek gekoppelt aan de omvang van de veestapel, het mest’overschot’ is al lang niet meer het enige knelpunt (stok om mee te slaan).

Beheer
WP Admin