Foto: Koos Groenewold VarkensNieuws

Varkenshouder kan plattelandswoning niet tegenhouden

Een varkenshouder in Beringe (L.) heeft vergeefs geprobeerd via de rechter tegen te houden dat zijn bedrijfswoning de status van plattelandswoning krijgt.

Hij is bang dat hij en zijn collega’s in de buurt belemmerd zullen worden in hun bedrijfsvoering en – ontwikkeling als er een burgerwoning zo dichtbij staat. Volgens hem zijn de geur- en geluidsbelasting te hoog.

Diverse redenen

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft hem ongelijk om verschillende redenen, in een uitspraak op 23 juni. Allereerst kan de ondernemer niet spreken namens zijn collega’s. Hij kan alleen zijn eigen belang inbrengen bij de rechter.

Verder gelden er voor plattelandswoningen andere regels dan voor gewone burgerwoningen. Het fenomeen plattelandswoning bestaat sinds 2012. De clou is dat zo’n ex-bedrijfswoning planologisch nog steeds deel uitmaakt van het bedrijf. Daarom kan ze niet beschermd worden tegen milieuemissie vanuit datzelfde bedrijf. Omgekeerd kan het bedrijf geen hinder hebben van de woning als burgerwoning.

Gemeentelijke normen

Wel gelden nog gemeentelijke normen voor acceptabel woonklimaat, onder meer op het gebied van geuroverlast. Maar in dit geval werden de gemeentelijke geurnormen niet overschreden. Voor een plattelandswoning gelden bovendien minder strenge normen dan voor woningen waarin burgerbewoning planologisch is vastgelegd.

Reacties

  1. Er staat “zijn” bedrijfsvoering als in, van de ondernemer, maar ik meen al eens eerder over dit geval gelezen te hebben toen stond er geschreven dat deze woning gekocht is door een burger, vandaar ook dat de gemeente de bestemming om wil zetten.

Beheer
WP Admin