Foto: Ton Kastermans Fotografie VarkensNieuws

Aanbod varkens blijft klein en levende export goed

Rabobank verwacht een aanhoudend krapper aanbod van varkens en de levende export van biggen en vleesvarkens blijft nog goed.

Het marktperspectief voor de varkenssector is goed. In zijn kwartaalupdate verwacht Rabobank namelijk dat het huidige krappe aanbod verder afneemt. Afgelopen jaar kromp de zeugenstapel in de Europese Unie (EU) 4,6%. Dat leidde tot minder aanbod in het eerste kwartaal van dit jaar. Door het kleinere aanbod was de karkasprijs van varkens in week 12 ruim 28% hoger dan een jaar eerder en de biggenprijs was 52% hoger.

Geen opleving van productie

Ondanks de verbeterde marges in de zeugenhouderij verwacht Rabobank niet dat het aantal zeugen in de EU sterk zal toenemen. Dat heeft meerdere redenen: het voer is relatief duur. De verwachtingen op de exportmarkten voor varkensvlees zijn matig en milieu- en dierenwelzijnsregels maken het bijna overal in Europa lastig om uit te breiden. De analisten van Rabobank verwachten dat de varkensvleesproductie in de EU dit jaar 5% daalt. In Nederland kromp de zeugenstapel in 2022 met 2,4%. Dat is beduidend minder dan in veel andere varkensvleesproducerende landen, zoals Duitsland, Denemarken en Frankrijk.

Goede levende export

Omdat in andere EU-landen de varkensproductie onder druk staat, is de vraag naar levende varkens groot. Duitsland wil vooral slachtrijpe varkens.

In het eerste kwartaal van dit jaar gingen er 79.000 vleesvarkens meer naar Duitsland dan in 2022, een stijging van 64%. In de eerste dertien weken van dit jaar exporteerde Nederland 53.000 biggen meer naar Spanje dan afgelopen jaar.

Rabobank verwacht in ieder geval tot halverwege dit jaar een aanhoudende goede vraag naar biggen vanuit Spanje.

Export naar derde landen is flauw

De varkensvleesexport naar landen buiten de EU daalde afgelopen jaar 16%. Dit jaar komt de export moeilijk op gang. Rabobank verwacht een aanhoudend zwakke vleesexport van de EU in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat heeft te maken met hoge prijsniveau van varkens in Europa en de lagere vraag van importerende landen. Zelfs nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest in het noorden van China zullen niet snel leiden tot veel extra vraag, schat Rabobank. China heeft namelijk nog flinke vleesvoorraden en de consumptie is nog bezig te herstellen.

Beheer
WP Admin