AkkerbouwFoto

Van onbegaanbare percelen tot beregenen ingezaaide percelen

Opvallende verschillen tussen het zandgrondgebied rondom de Peel in Oost-Brabant en de 70 kilometer zuidelijker gelegen Zuid-Limburgse löss. Nabij de Deurnese Peel zijn in de tweede week van april de percelen direct onder de droge oppervlakte nog heel nat en daardoor ongeschikt om te zaaien. In Zuid-Limburg zijn de percelen prima begaanbaar, maar is de toplaag door de (soms felle) regen dichtgeslagen en vervolgens dusdanig snel opgedroogd dat zich een harde korst heeft gevormd waar de bieten- en uienkiemen niet doorheen komen. Beregenen of her-inzaai is dan noodzakelijk.

Beheer
WP Admin