Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Van Iperen presenteert eerste proefresultaten 2019

Als vervolg op de bijeenkomsten ‘Proef de dag’ van toeleverancier Van Iperen organiseerde het bedrijf op de locatie in Oude Tonge (Z.-H.) een terugkomdag waarbij teruggekeken is op proeven en demo’s die dit jaar uitgevoerd zijn.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Een schema van tarwerassen die op verschillende locaties met en zonder ziektebestrijding werden geteeld. De hectareopbrengsten laten duidelijk zien welke rassen eigenlijk niet zonder gewasbescherming kunnen en welke rassen robuuster zijn. De klassieke Residence haalt een goed gemiddelde.

In de bieten lagen proeven met herbiciden en fungiciden. Verschil tussen de veldjes onderling is nauwelijks zichtbaar.

Hier en daar is wat nieuwe uitloop te zien. Quickdown heeft wat moeite met vol en taai loof, veelal een raseigenschap.

Presentatie van het effect van bodemverbeteraars op de groei van Agria-fritesaardappelen.

In een loofdodingsproef in Agria-pootgoed is de werking van Reglone vergeleken met die van Quickdown. Reglone mag volgend jaar niet meer toegepast worden en Quickdown is een van de alternatieven. Op het oog is er weinig verschil tussen de middelen.

Een flinke hagelbui beschadigde de gewassen op het proefveld. In het oudere bietenblad zijn de gevolgen daarvan nog zichtbaar.

Interessant is het resultaat van een fertigatieproef in uien. Doordat nu tegelijk met druppelirrigatie mest- en beschermingsstoffen werden toegevoegd floreerden de uien uitstekend en hadden zelfs nauwelijks last van de hittegolven.

Van Iperen kijkt aan het eind van het teeltseizoen terug op proeven en demo s die dit jaar uitgevoerd zijn. Bezoekers werden in groepen rondgeleid en bijgepraat. Hier een groep bij de bietendemo's. - Foto's: Anton Dingemanse

Het resultaat van de bodemverbeteraar Stimusoil op Bildtstar. Links 5 jaar toepassen van Stimusoil en rechts onbehandeld. De opbrengst van de behandelde aardappel lijkt iets hoger en ze zijn veel uniformer in de maat.

Bij mengsels kunnen nog andere factoren een rol spelen. In dit mengsel zit klaver, die reageert niet op een stikstofgift omdat het zelf stikstof uit de lucht haalt. Dit is het onbemeste deel, tussen de deder zijn overal klaverbloemen te zien. In het bemeste deel is daarentegen de klaver bijna afwezig door concurrentie van gewassen die goed op een stikstofgift reageren.

Bij de groenbemester werd aan de hand van stikstoftrappen in verschillende gewassen het effect van een stikstofgift besproken.

Voor de bezoekers komen worden eerst nog informatiepanelen opgezet als hulpmiddel bij de uitleg.

Beheer
WP Admin