Christianne van der Wal besluit bewust om de aanpak van piekbelasters pas na het weekeinde openbaar te maken, nadat deze in de ministerraad op vrijdag 9 juni is vastgesteld. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van der Wal heeft goede hoop op succes uitkoop piekbelasters

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft er goede hoop op dat zich vanaf maandag voldoende piekbelasters melden die hun bedrijf willen beëindigen.

Komende maandag is er duidelijkheid hoe de regeling uitkoop piekbelasters eruit komt te zien. Vanuit de provincies hoort Van der Wal dat er in iedere provincie “ontzettend veel ondernemers interesse hebben in een beëindigingsregeling”, bijvoorbeeld omdat er geen opvolger is.

Naast een regeling voor piekbelasters voor ongeveer 3.000 ondernemers en een algemene beëindigingsregeling voor 10.000 boeren, wordt maandag ook bekend welke andere regelingen er komen. Denk daarbij aan regelingen voor innovatie, extensivering, verplaatsen of omschakelen naar een ander type bedrijf, zei Van der Wal na afloop van de ministerraad. Openstelling van die regelingen vindt nog niet meteen plaats.

Aanpak piekbelasters in ministerraad

De aanpak van piekbelasters is vrijdag in de ministerraad vastgesteld, maar Van der Wal kiest er bewust voor om deze pas na het weekeinde openbaar te maken. “Ik kan me voorstellen dat het tot heel veel vragen gaat leiden.” Vanaf maandag staat er een belteam klaar om deze te beantwoorden.

Van der Wal ook optimistisch over gebiedsplannen

Van der Wal is ook optimistisch gestemd over de gebiedsplannen van de provincies, waarin moet staan uitgewerkt hoe per provincie het kabinetsdoel wordt bereikt. Het doel is een stikstofreductie van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2019. Ondanks dat er nog maar een provincie een coalitieakkoord heeft (Limburg), wordt er volgens de minister in alle provincies gestaag doorgewerkt aan die gebiedsplannen. Ze is er gerust op dat die plannen, hoe verschillend die ook zullen zijn, het kabinetsbeleid zullen volgen. Ook met deelname van de BoerBurgerBeweging (BBB) in provinciale coalities.

PAS-melders

“We hebben allemaal hetzelfde belang, namelijk samen met de agrarische sector kijken op wat voor manier we de natuur gaan herstellen en de stikstofemissie gaan reduceren. Daar hebben de provincies ook belang bij, omdat zij uiteindelijk vergunningsruimte willen hebben om PAS-melders te legaliseren of woningen te bouwen.” En daar heeft ook BBB belang bij, benadrukt Van der Wal.

Over de discussie over het jaartal waarop die reductie moet zijn gerealiseerd – 2030 of 2035 – heeft Van der Wal van de provincies gehoord dat ze de wet zullen volgen. Daarin staat nu nog 2035, maar in het coalitieakkoord is 2030 vastgelegd. Als het wetsvoorstel daartoe wordt aangenomen “dan zullen de provincies zich daar ook aan houden”, zegt Van der Wal.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. elke weldenkende boer is geen LTO lid en de meeste leden zitten in het bejaardenhuis. ( behalve bennie dan )

  2. Het zijn toch de leden van lto die bepalen of er een landbouwakkoord komt? Hoe kan de minister of de top van lto dan beweren dat er een lbakkoord komt? Lto kan geen peiling gehouden hebben met de resultaten van dat akkoord omdat die niet openbaar zijn. Raar allemaal. Straks is alleen bennie nog lid van lto.

    1. Bennie grijpt naar de laatste strohalm van de koeien derogatie per ha.

  3. Natuur is niet kapot, dus hoeft ook niet hersteld te worden.
    Wat wel hersteld moet worden is het nuchter verstand in den haag

Beheer
WP Admin