Staatssecretaris Martijn van Dam.<br /><em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Van Dam verwacht actie bij te hoog antibioticagebruik

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vindt dat veehouderijbedrijven die nog te veel antibiotica gebruiken actie moeten ondernemen om het gebruik te verminderen.

Dat zegt hij in reactie op de cijfers over het gebruik van antibiotica in de veehouderij, van de stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit SDa. “Nederland is ver gekomen, maar we zijn er nog niet. Bedrijven die achterblijven, moeten nu echt stappen gaan zetten. En dat verwacht ik ook van ze”, aldus Van Dam.

Uit de cijfers van de SDa blijkt dat het antibioticagebruik in de veehouderij in 2015 met 0,65% is gedaald ten opzichte van 2014. Het antibioticagebruik in de rundveehouderij daalde in 2015 op basis van dierdagdoseringen met 2,2%, in de varkenshouderij met 5% en in de vleeskuikensector nam het gebruik met 7,4% af. In de kalversector steeg het antibioticumgebruik met 4,3%, terwijl in de kalkoensector een forse stijging van 16,9% wordt gerapporteerd.

Blij met daling antibioticagebruik

LTO Nederland is tevreden met een daling van het antibioticagebruik. “Het is goed dat we opnieuw een daling zien. Een bewijs dat de gekozen aanpak effectief is en veehouders scherp zijn op het gebruik van antibiotica in hun bedrijf. Maar we kunnen niet achterover leunen. Vanwege het risico op resistentieontwikkeling blijft extra aandacht nodig”, aldus Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO Nederland. LTO is positief over het voorstel van SDa om het beleid verder sectorspecifiek bij te stellen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij zijn zeer blij met de daling van het antibioticagebruik in de varkenshouderij. “De daling laat zien dat onze gezamenlijke inspanningen om tot een lager en een effectiever antibioticagebruik te komen, zijn vruchten afwerpen”, aldus POV. De varkenshouders hebben volgens hen een kritische blik ontwikkeld wat betreft de toepassing van antibiotica op hun bedrijf en zien deze inzet nu bevestigd met de gepubliceerde cijfers.

Gemiddeld gebruik in vergelijk met Europa

Ten opzichte van de rest van Europa is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij gemiddeld. Van de verkoop van antibiotica is 88,7% herleidbaar naar gebruik in de door de SDa gemonitorde sectoren. Daarmee neemt het percentage van de totale verkoop die wordt toegepast in de overige diersoorten over de jaren licht toe.

Beheer
WP Admin