Foto: Henk Riswick VarkensOpinie

‘Valkuil I&R-debacle in illegale varkens’

Minister Carola Schouten is op haar hoede. Op de agenda In de Kamer staat het rapport van Varkens in Nood (ViN) waarin de dierrechtenorganisatie stelt dat Nederland 2,3 tot 3 miljoen varkens meer telt dan de officiële statistieken aangeven. ViN spreekt van grootschalige fraude, en pleit voor individuele I&R.

Schouten zal zich de miskleun met de vermeende grootschalige I&R-fraude bij kalveren herinneren, precies een jaar geleden. 2.100 bedrijven gingen op slot. Niks grootschalige fraude, eerder onregelmatigheden, moest de bewindsvrouw later erkennen. Zij verloor er veel goodwill mee.

Eenzelfde fiasco dreigt als zij te gretig aanhaakt bij de conclusies van ViN. De becijfering is op zijn zachtst gezegd discutabel. De organisatie vergelijkt Nederlandse export- en Duitse importcijfers, sleutelt met het handboek KWIN en database Agrisyst en combineert RVO.nl-getallen met CBS-cijfers. Het zijn verschillende databases met andere doelen, definities, rekenwijzen en meetmomenten. Je kunt deze niet zomaar vergelijken.

Tegen de werkwijze van ViN valt nauwelijks te vechten

ViN beroept zich verder op klokkenluiders die fraude op diverse plekken bevestigen. De organisatie creëert een sfeer van noodzaak en aanlokkelijkheid. Zij wijst op gevaren voor gezondheid en milieu. Zij citeert selectief kranten, officieren en planbureaus. Hier is nauwelijks tegen te vechten. Een kritische noot wordt als verdediging opgevat.

Schouten moet zich niet voor de kar van Varkens in Nood laten spannen. Er zal ongetwijfeld wel eens een big te veel in de stal zitten, maar fraude op deze schaal is onmogelijk.

Beheer
WP Admin