Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Utrecht wil aanpak leegstand agrarische gebouwen

Provincie Utrecht wil in gesprek met gemeenten, landbouworganisaties en banken om toenemende leegstand in agrarische bebouwing aan te pakken.

De focus ligt onder meer op sloop en herbestemming.

De leegstand in agrarische bebouwing in Utrecht neemt toe. Dat blijkt uit een inventarisatie die de provincie heeft laten doen door het Kadaster en Wageningen Research.

800 stoppers tussen nu en 2030

Als de huidige trend zich voortzet zullen tussen nu en 2030 ongeveer 800 bedrijven stoppen met in totaal 1,3 miljoen vierkante meter pandoppervlakte, waarvan een derde mogelijk asbestdaken bevat. Het gaat om bijna een derde van de bedrijven die in 2015 nog in de provincie actief waren.

Ook in de afgelopen 15 jaar was sprake van een afname van het aantal bedrijven met 30%, zo blijkt uit de inventarisatie.

Beheer
WP Admin