De rekenregels voor managementprogramma’s in de varkenshouderij worden vernieuwd. - Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Uniformeringsafspraken Varkenshouderij vernieuwd

De rekenregels voor managementprogramma’s stammen uit 2012 en worden met ingang van volgend jaar aangepast.

Overlegplatform AgroConnect heeft de Uniformeringsafspraken Varkenshouderij aangepast. De huidige afspraken werden in 2012 vastgelegd en zijn achterhaald.

Met name de gehanteerde gewichtstrajecten passen niet meer bij de huidige varkenshouderij. Daarom zijn de slachtgewichten en de voederconversie vernieuwd.

Varkens worden zwaarder

De afgelopen 10 jaar is het aflevergewicht van varkens met circa 8 kg toegenomen. Ook de groei en voeropname zijn gewijzigd. Het gewichtstraject is vastgesteld op 25-125 kg, dit was 25-117 kg. De voeropname en daarmee de EW-conversie rond het gemiddelde aflevergewicht van 125 kg komen hoger uit dan in de bestaande tabellen.

Behalve de aanpassing van de cijfers voor de afzonderlijke groepen borgen, zeugen en beren zijn ook de cijfers voor de combinaties borgen/zeugen en beren/zeugen opgenomen.

POV financiert traject

De nieuwe getallen in de tabel zijn tot stand gekomen met behulp van praktijkdata, praktijkinzichten en een analyse van Wageningen Livestock Research en in overleg met een brede vertegenwoordiging uit de varkenssector vast gesteld. Het wijzigingentraject is gefinancierd door de POV, AgroConnect vroeg vorig jaar een financiering aan van circa € 25.000.

De laatste wijziging van de rekenregels stamt uit 2012. Of er na de komende wijziging weer 10 jaar gewacht wordt met nieuwe aanpassingen is niet duidelijk, mogelijk wordt er tussentijds gereageerd op signalen uit de sector.

De wijzigingen gaan per 1 januari 2023 in om softwarebedrijven de tijd te geven om de veranderingen in te voeren in hun managementprogramma’s. Om historische gegevens te kunnen blijven vergelijken zal er tijdelijk met twee versies kengetallen gewerkt moeten worden.

De standaard groeitrajecten rekenen nu als volgt:
Groeitraject borgen 25 tot 125 kg: groei = 877 gram/dag en EW-conversie = 2,95
Groeitraject zeugen 25 tot 125 kg: groei = 870 gram/dag en EW-conversie = 2,82
Groeitraject beer 25 tot 125 kg: groei = 901 gram/dag en EW-conversie = 2,64
Voor gemengde opleg:
Groeitraject borgen/zeugen 25-125 kg: groei 870 gram/dag en EW-conversie = 2,90
Groeitraject beren/zeugen 25-125 kg: groei 885 gram/dag en EW-conversie = 2,73

Beheer
WP Admin