De Dierenbescherming maakt een uitzondering voor varkenshouders die door de stikstofproblematiek geen vergunning kunnen krijgen om aan de nieuwe Beter Leven-eisen te voldoen. – Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Uitzondering voor Beter Leven-varkenshouders door problemen stikstofvergunning

Dierenbescherming verleent uitstel aan varkenshouders die door stikstofproblematiek geen vergunning kunnen krijgen voor de nieuwe Beter Leven-eisen. Aanvragen kan tot 1 september.

De Dierenbescherming geeft veehouders die willen voldoen aan de nieuwe eisen voor Beter Leven Varkens 2025, maar die vanwege stikstofproblematiek geen vergunning kunnen krijgen, een tijdelijke ontheffing op basis van overmacht. Dat besloot de Dierenbescherming naar aanleiding van aanhoudende vergunningsproblematiek.

Nieuwe welzijnseisen

Varkenshouders die hun dieren volgens 1 ster van het Beter Leven-keurmerk houden, moeten uiterlijk 1 januari 2025 een aantal forse dierenwelzijnsaanpassingen hebben doorgevoerd. Het gaat dan om maatregelen als een minimum daglichtdoorlatend oppervlak in de stal en een gedeeltelijk dichte vloer bij de gespeende biggen. Voerligboxen met uitloop moeten worden vervangen door een ander systeem van groepshuisvesting van zeugen. Veel varkenshouders die deze maatregelen willen treffen, lopen echter tegen vergunningsproblemen aan als gevolg van de stikstofproblematiek. De vergunningverlening voor agrarische bedrijven ligt hierdoor in veel gebieden nagenoeg stil.

Tijdelijke ontheffing

De Dierenbescherming heeft hierop – na advies en onderzoek van Agra-Matic – besloten om boeren die tegen deze vergunningproblematiek aanlopen en waarbij er sprake is van een overmachtssituatie, een tijdelijke ontheffing te geven voor de aangescherpte regels. Voor verbouw wordt per bedrijf gekeken hoe de situatie is en of er sprake is van overmacht. Bij nieuwbouw komt een generieke ontheffingsregeling voor bedrijven met vergunningsproblemen. Die generieke ontheffing geldt tot 1 januari 2028. Bij bedrijfsspecifieke ontheffing wordt per geval gekeken hoe lang het nodig is.

Geen overgangstermijn

De Dierenbescherming biedt nadrukkelijk geen overgangstermijn voor varkenshouders die binnen nu en enkele jaren willen stoppen. “De varkenshouders weten immers al een aantal jaar dat de overgangstermijn per 2025 afloopt”, aldus de Dierenbescherming.

Onzekerheid bij veehouders

Het merendeel van de Beter Leven-varkenshouders kan hun stal aanpassen zonder hiervoor een vergunning te hoeven aanvragen. De Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk kregen afgelopen jaren veel zorgen van varkenshouders over de onzekerheid waarin zij verkeren doordat hun vergunningsaanvragen nu al meerjarig nog niet zijn behandeld.

De Dierenbescherming erkent dat extra dierenwelzijnsmaatregelen nu niet worden genomen, maar de organisatie voegt eraan toe dat uitstel geen afstel betekent. Als boeren niet aan de eisen kunnen voldoen, zouden ze wel genoodzaakt zijn om uit het Beter Leven keurmerk te stappen.

Aanvragen voor de ontheffingen kunnen gedaan worden tot 1 september dit jaar.

Beheer
WP Admin