Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Uitstel voor eis elektrakeuring kalverstallen

Kalverhouders die de verplichte keuring op elektrische installaties in hun stallen dit jaar niet halen, krijgen onder voorwaarden uitstel. Dat zegt Henk Bekman, secretaris van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).

Voorwaarde voor het uitstel van de keuring is dat de kalverhouders een ondertekende offerte kunnen overleggen voor de werkzaamheden en dat de keuring volgend jaar zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd.

Bekman geeft aan dat van zowel kalverhouders als bedrijven die de keuringen uitvoeren signalen binnenkwamen dat de deadline van 31 december 2018 niet gehaald gaat worden. De keuringsinstanties hebben een gebrek aan capaciteit. Hoeveel kalverbedrijven niet aan de verplichting kunnen voldoen, is niet duidelijk. Wel geeft Bekman aan dat het aantal meldingen voldoende aanleiding gaven voor de gekozen oplossing.

Brandpreventie doel van verplichting

De verplichting voor kalverhouders om de elektrische installaties in bedrijfsgebouwen per 1 januari 2018 te laten controleren komt uit kwaliteitsprogramma Vitaal Kalf. Doel is om de kans op brand te verkleinen. De eerste inspectie en eventuele aanpassingen zouden eigenlijk voor 1 januari 2019 moeten zijn uitgevoerd. Vervolgens moeten de elektrische installaties om de 5 jaar worden gecontroleerd.

Kalverhouders moeten er nu voor zorgen dat ze hun zaken volgend jaar voor elkaar hebben. Uiteindelijk gaat het volgens Bekman om het halen van een doel, zorgen dat zo weinig mogelijk kalverbedrijven te maken krijgen met brand.

Beheer
WP Admin