Partner
De uiterste inzaaidatum van het vanggewas op maïspercelen die als MKS of CCM worden geoogst, blijft 31 oktober. - Foto: KWS RundveePartner

Uitstel inzaaien vanggewas op zand- en lössgrond

De uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de oogst van maïs als silomaïs is verschoven. Snelle Lente Rogge realiseert ten opzichte van traditionele rogge bij oogst in april een duidelijke meeropbrengst en legt meer stikstof vast.

Demissioniar minister van landbouw Carola Schouten heeft de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de oogst van maïs als silomaïs (op zand- en lössgrond) voor dit seizoen naar 31 oktober verschoven. Voorwaarde is wel dat het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst moet worden gezaaid.

De uiterste inzaaidatum van het vanggewas op maïspercelen die als MKS of CCM worden geoogst, blijft 31 oktober. Daarnaast is het belangrijk om, wanneer er in oktober een vanggewas na maïs wordt gezaaid, te kiezen uit de gewassen Spelt, Triticale Winterrogge, Wintertarwe of Wintergerst.

Snelle Lente Rogge zaaien in oktober

Op dit moment is Snelle Lente Rogge in de originele en herkenbare oranje KWS-verpakking nog beschikbaar en snel leverbaar via je handelaar. - Foto: KWS
Op dit moment is Snelle Lente Rogge in de originele en herkenbare oranje KWS-verpakking nog beschikbaar en snel leverbaar via je handelaar. – Foto: KWS

Omdat Snelle Lente Rogge volgens de wetgeving onder winterrogge valt, mag dit dan ook in oktober nog gezaaid worden. Snelle Lente Rogge heeft als hybride rogge het grote voordeel dat het na de zaai vlot kiemt en daardoor snel de bodem bedekt. Hierdoor is het nog heel goed mogelijk om dit in oktober te zaaien en wordt voldaan aan de inspanningsverplichting

Ook mag er een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas gezaaid worden. Het mengsel bestaat dan wel voor minimaal twee derde uit een of meer uit de hierboven genoemde vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt. Een mengsel dat tenminste voor twee derde uit Snelle Lente Rogge (en bijvoorbeeld voor een derde uit Italiaans Raaigras) bestaat, mag dus ook.

Resultaten en ervaringen

In een onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research in Nederland en het ILVO in België in seizoen 2020-2021, is met Snelle Lente Rogge ten opzichte van traditionele rogge bij oogst in april een duidelijke meeropbrengst gerealiseerd en werd er meer stikstof vastgelegd.

Zaaiadvies Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge stoelt, in vergelijking met andere traditionele roggesoorten, in het vroege voorjaar beter uit en vormt meer stengels per plant. Hierdoor is bij zaai na de oogst van maïs, zeker in oktober, de helft minder zaaizaad benodigd.

  • Als vanggewas en om te maaien: 2 miljoen zaden/ha = 4 eenheden/ha (± 80 kg)*
  • Als vanggewas: 1 miljoen zaden/ha = 2 eenheden/ha (± 40 kg)

*De aanbevolen hoeveelheid bij traditionele rogge ligt tussen 130 en 160 kg/ha

Beschikbaarheid en levering

Op dit moment is Snelle Lente Rogge in de originele en herkenbare oranje KWS-verpakking nog beschikbaar en snel leverbaar via je handelaar. Meer informatie over Snelle Lente Rogge is hier te vinden.

Beheer
WP Admin